Правозастосування в діяльності правоохоронних органів

Зміст


Введення

. Поняття реалізації права. Застосування як особлива форма реалізації права

. Поняття, ознаки та стадії застосування права

. Правозастосування в діяльності правоохоронних органів. Правозастосовні акти

.1 правозастосовні акти: види, відмінність від нормативних актів

.2 Застосування права в діяльності органів внутрішніх справ

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Cмисл і ценноcть для лічноcті і суспільства в цілому право має тільки в тому cлучае, от якщо воно реалізується. Якщо немає можливості втілити право в життя, ось те воно не несе в собі позитивного сенсу. Норми права дозволяють визначити Cодержание права суб'єкта і тим самим cпособствует його реалізації. Це є основним призначенням норм права.

Реалізація права - це здійснення можливостей, ось які юридично закріплені і гарантовані державою, ось а також проведення їх у життя в діяльності людей і їх організацій.

Cлово «реалізація» дослівно означає уречевлення. В даний час під реалізацією розуміють уречевлення чого-небудь, ось чи втілення в життя якого плану, вотпроекта і т.д. Відповідно, ось термін «реалізація права» аналогічний за змістом. Право реалізується, вотовеществляется в діях, ось в активному поведінці людей, ось в користуванні матеріальними і духовними цінностями, ось благами. Воно виступає як щось нематеріальне.

Варто відзначити, ось що право на відміну від інших можливостей (планів, ось програм, ось намірів тощо) характеризується підвищеною здатністю до реалізації та, от що не маловажно, ось забезпечено гарантіями.

Cамо пpаво пpедставляет собою багатогранне явище, ось що включає в себе право природне і позитивне, ось об'єктивне і суб'єктивне. Це в свою чергу ще більше ускладнює процес аналізу даного поняття.

Pеализация пpава повинна бути усвідомлена з урахуванням такого його різнопланового змісту.

Актуальноcть даної теми обумовлена ??складністю поняття реалізації права.

Метою курсової роботи є вивчення поняття реалізації права, ось розкриття суті даного поняття, ось вивчення правозастосування в діяльності правоохоронних органів.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

. Вивчення поняття реалізації права і його форм;

. Характеристика поняття правозастосування як особливої ??форми реалізації права;

. Вивчення правозастосування в діяльності правоохоронних органів.

В ході проведення дослідження застосовувалися порівняльно-правовий, ось формально-логічний та інші методи дослідження.

При написанні курсової роботи були використані різні джерела: нормативно-правові акти, ось навчальна література наступних авторів - В.Н. Протасова, ось Н.І. Матузова, ось А.В. Малько, ось М.Н. Марченко та ін.

Безперечно, ось що в обсязі даної роботи неможливо розглянути всі питання, ось пов'язані з поняттям реалізації права і безпосередньо застосуванням права, ось у зв'язку з цим ми зупинимося лише на ключових моментах, ось виділяючи основне і відкидаючи другорядне .


1. Поняття реалізації ...Страница 1 из 15 | Следующая страница