Правові основи договору зберігання

Міністерство освіти Республіки Білорусь

УО «Білоруський державний економічний університет»

Кафедра цивільно-правових дисциплін
Курсова робота

Правові основи договору зберігання
Студентка ФП,

курс, ХП - 2

К.П. Кириченко

Керівник

канд. юр. наук,

доцент А.П. Малашки

Мінськ 2007

Реферат


Курсова робота: 27 с., 13 джерел.

Основні поняття: договір зберігання, елементи договору зберігання, поклажодавець, хранитель, права та обов'язки сторін за договором зберігання, відповідальність за договором зберігання, припинення договору зберігання.

Об'єктом дослідження є відносини, що складаються при здійсненні послуг із зберігання. Предметом дослідження - відносини, що виникають між сторонами договору з приводу його укладення, виконання та припинення.

Мета роботи - дослідження договору зберігання, вивчення його відмінних рис і елементів, порівняння з подібними договірними конструкціями, розгляд питань правового регулювання даного договору та його видів.

У процесі роботи були зроблені висновки про основні і відмінних рисах договору зберігання, про його елементах і видах, а також про особливості правового регулювання даного договору.

Результатами роботи є аналіз договору зберігання, дослідження видів, елементів, прав і обов'язків сторін за даним договором, підстав настання відповідальності і припинення договору. Вивчення даної теми дозволяє використовувати отримані в ході її дослідження висновки для вироблення нових засобів вирішення питань, пов'язаних з укладенням, виконанням та припиненням даного договору, що відповідає умовам сучасного світу. Автор роботи підтверджує, що наведений в ній матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного питання, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

Зміст


Введення

1. Поняття договору зберігання, його ознаки. Види договору зберігання та відмежування від суміжних договорів

1.1 Поняття договору зберігання та його ознаки

.2 Види договору зберігання

.3 Відмежування договору зберігання від суміжних договорів

. Елементи договору зберігання

. Права та обов'язки сторін

3.1 Права та обов'язки поклажодавця

.1.1 Права поклажодавця

3.1.2 Обов'язки поклажодавця

3.2 Права та обов'язки зберігача

.2.1 Права зберігача

.2.2 Обов'язки зберігача

4. Відповідальність за договором зберігання і його припинення

.1 Відповідальність за договором зберігання

Следующая страница