Правова охорона винаходів

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОГО ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Юридичний факультетКурсова робота

З дисципліни «Цивільне право»

Тема: «Правова охорона винаходів»
Виконав:

Студент 3 курсу

Групи 3ЮДЮ1

Іллічов Ілля Сергійович

Науковий керівник: проф. Гришаєв Сергій ПавловичМосква 2013

Зміст

патентний право винятковий ліцензія

Введення

Глава 1. Винахід як об'єкт патентного права

.1 Суб'єкти патентного права

.1.1 Автори

.1.2 Патентовласники

.1.3 Суб'єкти патентного права при створенні службового об'єкта патентного права

.1.4 Суб'єкти патентного права при створенні об'єкта патентного права з використанням коштів роботодавця

.1.5 Суб'єкти патентного права при виконанні робіт за договором на виконання робіт, які прямо не передбачали створення об'єктів патентного права

.1.6 Суб'єкти патентного права при виконанні робіт щодо державного чи муніципальних контрактом (загальні положення)

.1.7 Спадкоємці

.1.8 Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності

.1.9 Патентні повірені та інші представники

.1.10 Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів

Глава 2. Виключне право на винаходи

.1 Дія виключного права

.2 Термін дії виключного права

.3 Виключне право використання винаходу

.4 Розпорядження виключним правом на винахід

.5 Відкрита ліцензія

.6 Право публічної пропозиції про укладення договору відчуження патенту на винахід

.7 Дії, які не є порушенням виключного права на винахід

.8 Примусова ліцензія

.9 Тимчасова охорона винаходу, правова охорона винаходу і формула винаходу

Глава 3. Захист патентних прав на винаходи

.1 Загальні положення

.2 Способи захисту прав авторів

.3 Способи захисту виключних прав

.4 Актуальні проблеми захисту патентних прав

Висновок

Список літератури


Введення


Патентне право - це підгалузь цивільного права, яка регулює правовідносини (майнові і з ними особисті немайнові), спрямовані на створення та використання (введення в цивільний оборот) об'єктів інтелектуальної власності , які в свою чергу охороняються патентом (ст.1353 ЦК України). Під терміном «патентне право» також розуміється термін «промислова власність» або як ще її називають за кордоном «Industrial Property».

Патентне право в Росі...Страница 1 из 18 | Следующая страница