Правовий режим земель населених пунктів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО «БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. ПУШКІНА »

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін
Курсова робота

Правовий режим земель населених пунктів
Виконала:

студентка 3 курсу

Федорова Н.А.

Науковий керівник:

Доцент Петров В.Р.р. Брест 2013

Зміст


Введення

1.Понятие сторін в цивільному процесі

. Права та обов'язки сторін у цивільному процесі

. Заміна неналежної сторони

.1 Процесуальне співучасть

.2 Заміна неналежної сторони

.3 Процесуальне правонаступництво

Висновок

Список використаних джерелВведення


В якості курсової роботи була обрана тема «Сторони в цивільному процесі». Дана тема є дуже актуальною, адже саме значення сторін в цивільному процесі зумовило підвищену увагу до цієї теми в науці цивільного процесуального права. Сторони займають особливе місце серед суб'єктів цивільного процесуального відносини і є головними дійовими особами, що у розгляді цивільної справи.

Сторони наділені правом брати активну участь у судочинстві при розгляді судом всіх матеріально-правових і процесуальних питань у справі.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між сторонами цивільного процесу в ході розгляду цивільної справи.

Складовою частиною об'єкта є предмет дослідження ? сторони в різних видах цивільного судочинства (позивач і відповідач, заявники і державні органи, організації і службові особи, заявник, зацікавлені громадяни та юридичні особи, стягувач і боржник), їх особливості, характеристики, властивості і стани.

Мета даної курсової роботи? вивчення теми «Сторони в цивільному процесі» у всіх аспектах і з'ясування основних положень.

При вивченні даної теми були використані такі автори, як Бєлова Т.А., Таранова Т.С., Тихін В.Г., Решетнікова І.В., Ярков. В.В. та інші автори.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

1) охарактеризувати склад учасників цивільного процесу;

) описати поняття сторін;

) вивчити процесуальні права і процесуальні обов'язки сторін;

) охарактеризувати процесуальне співучасть;

) розкрити поняття належної і неналежної сторони у справі;

) проаналізувати таке поняття, як цивільне процесуальне правонаступництво.

Методологічну основу курсової роботи становить: загальний діалектичний метод пізнання суспільних і соціально-правових явищ (аналіз, синтез та ін.) В якості частнонаучних методів застосовувалися формально-логічний метод і формально-юридичний метод.1. Поняття сторін в цивільному процесі


Сторони ? основні учасники циві...Страница 1 из 11 | Следующая страница