Кримінально-правова характеристика вбивства

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Філія ФГБОУ ВПО «Байкальський державний університет економіки і права» в м. Братську

Кафедра юриспруденції











Курсова робота

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВА

Дисципліна «Кримінальне право»











Братськ, 2014


ЗМІСТ


ВСТУП

. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ВБИВСТВА В російському кримінальному праві

. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВА

.1 Об'єктивні ознаки злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 105 КК РФ

.2 Суб'єктивні ознаки вбивства

. Відмежованих ПРОСТОЇ ВБИВСТВА ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ

ВИСНОВОК

Список використаних джерел


ВСТУП


Захист прав особистості є однією з найважливіших завдань кримінального права. Юридична наука має сприяти успішному вирішенню завдань, що стоять перед правоохоронними органами, надавати реальну допомогу в боротьбі зі злочинністю. Для цього необхідно не тільки дослідження окремих питань цієї науки, а й вирішення загальних проблем права, оскільки саме на їх основі можуть бути прийняті правильні судові рішення. Глибока розробка загальних проблем права сприяє здійсненню правосуддя в суворій відповідності з законом, забезпечує стійкість у судовій практиці, однаковість і стабільність в застосуванні закону. До числа таких загальних проблем кримінального права належить і проблем