Форми правління: історико-правовий аспект

ЗМІСТ


Введення

. Форми правління: історико-правовий аспект

.1 Фактори, що обумовлюють еволюцію форм правління на різних етапах розвитку держав

.2 Теоретико-методологічне підставу розподілу форм державного правління

. Форми правління сучасних держав

.1 Монархія, як форма правління

.2 Республіканська форма правління

.3 Нетипові форми правління

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП


Актуальність теми курсової роботи. Традиційно вітчизняна теорія держави і права завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму державного устрою, політичний режим. Це три складових, які і утворюють форму держави (традиційно їх називають елементами форми держави).

Історично склалося так, що спочатку з'явилися держави, форму яких, насамперед, визначала форма правління; більш того, таких категорій, як форма державного устрою чи політичний режим попросту не існувало. Необхідність у введенні класифікації за формою державного устрою з'явилося в XVII - XVIII століттях, коли почала складатися така форма, як федерація, а категорія «політичний режим» виникла, на думку С.С. Алексєєва, і зовсім в 20-х роках XX століття.

Форма правління відповідає на питання про те, хто і як править, здійснює державну владу в державно організованому суспільстві, як влаштовані, організовані і діють в ньому державно-владні структури (органи держави).

Форма правління історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства. Форма правління має основне значення конституційно-правового регулювання організації і функціонування держави. Це не просто абстрактно-теоретична категорія науки, як суверенітет або народовладдя, а те, за допомогою чого ми зможемо розібратися в тій чи іншій системі органів державної влади, заставлені конституцією відповідної держави.

Історії відомі дві такі форми - республіка і монархія. Поділ на монархії і республіки, а їх внутрішня класифікація на абсолютну, дуалістичну, парламентарну монархії, президентську і парламентарну республіки завжди мали і зараз мають досить жорсткий характер, крім цього існують і гібридні форми правління.

У різних періодах історії форма правління мала різний зміст. При аграрному ладі значення форми правління зводилося лише до визначення того, яким чином заміщується посада глави держави: в порядку спадкування чи шляхом виборів. Принаймні розкладання феодалізму і переходу до індустріального строю, що супроводжувався послабленням влади монархів, появою і зміцненням народного представництва, форми правління стали збагачуватися. Найбільшу значущість набуло не спадковий або виборний глава держави в країні, а те, як організуються відносини між главою держави, парламентом, урядом, як взаємно врівноважуються їх повноваження.

Глибоке і різнобічне дослідження форм правління з неминучістю вимагає, по-перше, вивчення їх не взагалі, а стосовно до конкретних умов життя суспільства і держави, а по-друге, подальшого підрозділу основних форм правління на ...Страница 1 из 8 | Следующая страница