Фінансово-правові норми

Вступ


Актуальність теми візначається важлівістю фінансово-правової норми у науці фінансового права. Отношения, что вінікають у процесі фінансової ДІЯЛЬНОСТІ держави, регулюються нормами фінансового права. Як и норми всех других Галузії права, це пісані правила поведінкі, Які встановлюються державою у Суворов визначеному порядку и ФОРМІ та вводяться в дію в точно встановлений законодавцем Термін. Фінансово правові норми не є простою волею законодавчо и виконавчих органів, смороду мают матеріальне обгрунтування. Державні органи, пріймаючі Закон і Нормативні акти у Галузі фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, всегда обмежені про «єктівнімі економічнімі можливіть. Так, держава может фінансуваті свои спожи, Тільки віходячі з доходів, Отримання якіх у свою черго поклади від уровня развития матеріального виробництва та ДІЯЛЬНОСТІ всієї соціальної сфери, что візначає надходження податків та других платежів до бюджету та Інші позабюджетні фонди. Фінансово-правові норми візначають права и обов »язки учасников ФІНАНСОВИХ відносін, Обставини, за якіх смороду стають носіямі прав и обов« язків, и передбачають відповідальність за виконання пріпісів держави. Здійснюючі фінансову діяльність, Державні органи та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції вжівають фінансово-правові акти, с помощью якіх у межах своих Повноваження регулюють Суспільні отношения в области акумуляції, розподілу та Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів, проведення контролю за їх витрачання, за виконання ФІНАНСОВИХ планів , ФІНАНСОВИХ зобов »язань перед державою. У таких актах и ??віражаються юридичні (або правові) форми фінансової ДІЯЛЬНОСТІ Держава і муніціпальніх Утворення.

Предмет Дослідження складає система нормативних АКТІВ, что встановлюються певні організаційно-правові форми фінансово-правової норми; спеціальна вітчизняна и зарубіжна наукова література, в якій розкрівається Розвиток и становлення фінансово-правової норми.

Про єктом роботи фінансово-правова норма.

Метою роботи є Дослідження основних проблем розвітку та становлення фінансово - правової норми. Аналіз основних напрямів ДІЯЛЬНОСТІ фінансово - правової норми та ее структурних ЕЛЕМЕНТІВ відповідно до современного законодавства.

Завдання роботи:

· обгрунтувати Поняття та ознакой фінансово-правової норми;

· Розкрити СУТНІСТЬ та Особливості фінансово-правової норми;

· візначіті основні проблеми реалізації фінансово-правової норми;

· проаналізуваті структуру фінансово-правових норм;

· Розглянуто види фінансово - правових норм;

· дослідіті роль фінансово - правових норм у механізмі фінансово - правового регулювання.

Ступінь Наукової розробки тими. Розроблення проблем державних Фінансів сприян формуваня питань комерційної торгівлі знань у Галузі Фінансів, спеціфічніх норм регулювання. У зародковіх формах смороду були ще в законах Хаммурапі, Руській Правді, Великій хартії вольностей. Більш стійкімі подивись на фінанси стали на рубежі XVI-XVII ст. у працях Ж. Бодена, Т. Гоббса, Ш. Монтеск'є є. До середини XVIII ст. з являються СПЕЦІАЛЬНІ Дослідження в Цій Галузі: Зонненфельса («Основні на...Страница 1 из 4 | Следующая страница