Суб'єктивне право

суб'єктивне право, як право надане людині для реалізації своїх можливостей і захисту особистих інтересів в межах дозволеного.

У курсовій роботі використовувався комплекс методів наукового пізнання суспільних відносин.

Автором було застосовано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, опису. Логічні методи дослідження використовуються в роботі для виявлення сутності, ознак суб'єктивного права, характеру співвідношення суб'єктивного права з суміжними правовими явищами. Системний, структурний і функціональний методи застосовувалися для визначення місця суб'єктивного права в правовій дійсності і пізнання його функціональних можливостей в правовій системі.

Питання про суб'єктивне право був предметом рідкісних монографічних досліджень, зокрема, в роботі Н.І. Матузова «Особистість. Права. Демократія. Теоретичні проблеми суб'єктивного права ». У курсовій використано роботи вітчизняних теоретиків і філософів права, які умовно можна розділити на групи:

? по загальнотеоретичних питань - праці: С.С. Алексєєва, В.В. Лазарєва, В.В. Іванова, І.В. Ростовщікова, А.Р. Єрьоміна, Б.Я. Бляхман, Н.А. Власенко;

? по історичному і філософському аспектах проблеми: Н.Г. Устрялова, Р. Декарта, І. Канта, Ж.П. Сартра, Р. Генона;

? з проблеми правової системи та джерел права: С.С. Алексєєва, А.А. Васильєва, Д.В. Грибанова, Л.Б. Тиунова, А.А. Піонтковського;

? з питань про суб'єктивний і об'єктивному праві: М.І. Абдулаєв, Н.І Матузова, І.Є. Фарбера, І.Н.Васев;

? з проблеми правосвідомості: Р.С Байніязова, І.А. Ільїна, Р.К. Русинова, А.Г. Бережнова, В.Н. Синюкова, С.Н. Братуся, О.І. Цибулевський, В.В. Сорокіна.Глава 1. Поняття і класифікація права


.1 Поняття права і його класифікація


Визнання пріоритету права над державою, політикою, насильством в правовій державі передбачає не лише теоретичне, а й практичне значення. Примат права над державою говорить про те, що абсолютно кожна людина володіє природними і невідчужуваними правами і свободами. Людина завжди була основою основ права. Право-це соціальне властивість, якість людини. Право є сфера свободи особистості, то без чого людина не є і не може бути особистістю, не може дати собі самовизначитися розкрити свій творчий потенціал і діяльний початок. «Але право не є безмежна свобода, рівнозначна вседозволеності і сваволі» - пише М.І. Абдуллаєв. Право ж є міра свободи, соціальної свободи, щодо справедливій і рівній. І як явище цивілізації і культури, право формується і вдосконалюється лише тому, що він відповідно до принципів демократії обмежує державну владу, встановлює порядок організації та діяльності системи державних органів.

Поняття право - один з найважливіших компонентів юриспруденції. Від того чи іншого розуміння права багато в чому залежить постановка задачі наукових досліджень, загальна орієнтація судової практики. Знайти дійсну сутність, соціальну природу за різноманітними проявами права вважається головним завданням. Не мало важливо також зрозуміти, чи не містить те, що ми називаємо правом «антиправові елементи», санкціонований державою свавілля, що порушує у в...Предыдущая страница | Страница 2 из 18 | Следующая страница