Про особливості навчання студентів високого рівня спортивної кваліфікації

Про особливості навчання студентів високого рівня спортивної кваліфікації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2014  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2014 р.
за № 153/24930

Про особливості навчання студентів високого рівня спортивної кваліфікації

Відповідно до статті 4 Закону України "Про вищу освіту" та з метою створення сприятливих умов для поєднання навчання студентів високого рівня спортивної кваліфікації у вищих навчальних закладах з підготовкою та участю в офіційних всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, а також забезпечення належної якості їх вищої освіти НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що термін викладання нормативної і вибіркової частин освітньо-професійної програми для студентів денної форми навчання всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, які навчаються за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб і поєднують навчання у вищому навчальному закладі зі спортивною підготовкою та участю в офіційних міжнародних спортивних змаганнях, на кожному році навчання може бути продовжено вищим навчальним закладом не більше одного разу та не більше ніж на 100 відсотків від нормативного терміну.

Список зазначених студентів на кожен навчальний рік до 01 вересня затверджується Міністерством освіти і науки за поданням Комітету з фізичного виховання і спорту.

2. Встановити, що збільшення терміну навчання для студентів першого курсу здійснюється шляхом передбачення відповідних місць при формуванні державного замовлення на наступний навчальний рік, а для студентів старших курсів – за рахунок вакантних місць державного замовлення або коштів спеціального фонду вищого навчального закладу.

3. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію, а також розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник