Інформація про вигодоодержувача (бенефеціара)

        Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII Господарський кодекс України доповнено статтею 64.1, якою передбачено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

        При цьому термін "кінцевий вигодоодержувач" (бенефеціар) розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року №249-ІV.

          Відповідно до п. 22 ч. 1 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний   вплив  на  управління  або  господарську  діяльність юридичної   особи   безпосередньо   або   через   інших  осіб,  що здійснюється,  зокрема,  шляхом  реалізації  права  володіння  або користування   всіма   активами   чи  їх  значною  часткою,  права вирішального  впливу на формування складу, результати голосування, а  також  вчинення  правочинів,  які  надають можливість визначати умови  господарської  діяльності,  давати обов’язкові до виконання вказівки  або  виконувати  функції  органу управління, або яка має можливість  здійснювати  вплив шляхом прямого або опосередкованого (через  іншу  фізичну  чи  юридичну особу) володіння однією особою самостійно  або  спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

     При   цьому  фізичною  особою  -  кінцевим  вигодоодержувачем юридичної  особи  не  може  бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

       Статтею 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"  від 15 травня 2003 року № 755-IV із змінами і доповненнями, внесеними     Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII передбачена наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа.

     Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інформації про кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII набрав чинності чинності через місяць з дня його опублікування, тобто 25.11.2014 року.

     Згідно прикінцевих положень Закону № 1701-VII юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

     Станом на сьогоднішній день інформація про кінцевого вигодоодержувача (бенефеціара) подається разом зі змінами шляхом подачі реєстраційної картки за формою №4 "Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", що затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945 (із змінами).

 

      Крім того, відповідно до норм частини 5 статті 166-11  Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи (Форма 4 кінцевий вигодоодержувач) - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

 

Отримати правову консультацію або замовити іншу юридичну послугу: "Інформація про бенефеціара", "Інформація про кінцевого вигодоодержувача", "Форма 4 кінцевий вигодоодержувач" , або отримати кваліфіковану консультацію Ви можете звернувшись за телефонами: ( 067) 302-1-455 , (099) 011-0-113 або за адресою юридичної компанії " Укрзакон ": м Кіровоград, вул. Карла Маркса , 84 (Велика Перспективна , 84).