Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців  в Україні здійснюється на підставі вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Серед реєстраційних процедур найбільш поширенішою формою державної реєстрації юридичної особи є реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

І Етап: Підготовчий.

Державна реєстрація ТОВ неможлива доти, доки учасники (засновники) не визначаться з наступними аспектами:


1) Перш ніж здійснювати державну реєстрацію ТОВ необхідно визначити назву новостворюваного ТОВ.
 Назва новостворюваного ТОВ не може бути ідентичною вже існуючим в державному реєстрі. Ознайомитись з  існуючими назвами ТОВ можна на інтернет-ресурсі https://usr.minjust.gov.ua у розділі «Безкоштовний запит». Обмеження щодо тотожності найменувань стосуються виключно юридичних осіб з однаковою організаційно-правовою формою, а тому, у випадку якщо така назва існує, але тільки іншої форми власності, можна реєструвати ТОВ з відповідною назвою;

2) Розмір статутного капіталу ТОВ та порядок його формування. Статутний капітал ТОВ може бути сформований як за рахунок грошових коштів, так і за рахунок речей чи майна. Також обов’язково необхідно визначитися в терміні внесення та порядку розподіл часток статутного капіталу між учасниками (засновниками). Стаття 52 Закону України «Про господарські товариства» обмежує строк (один рік) протягом якого статутний капітал ТОВ повинен бути сформований. При цьому юридичні наслідки порушень строку формування статутного капіталу можуть призвести до нелегітимності загальних зборів учасників (засновників). Крім того, помилкою якої доволі часто припускаються учасники (засновники) при реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю є рівний поділ часток у статутному капіталі юридичної особи. При рівному поділі кожний із учасників може блокувати прийняття рішення або блокувати проведення загальних зборів учасників (засновників) в цілому, а тому радимо реєструвати ТОВ з одним учасником або у кількості три, п'ять і більше;


3) Місцезнаходження ТОВ. Важливо вже знати заздалегідь, де буде знаходиться ваше ТОВ (реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю за фактичним місцем здійснення господарської діяльності).


При цьому не рекомендується:


- реєстрація ТОВ за домашньою адресою: юридичні компанії не рекомендують вказувати у якості назви домашню адресу учасника (засновника), так як подальші перевірки та інші процесуальні дії контролюючих органів будуть здійснюватись за вказаною адресою, що призводить до значних незручностей;
- реєстрація ТОВ за адресами масової реєстрації. Юридичні компанії, які займаються послугами з надання юридичних адрес надають юридичні адреси, які використовують одночасно більш ніж 50 суб’єктів господарювання (адреси масової реєстрації, які перебувають на контролі органів Державної фіскальної служби України);


4) Керуючись частиною 1 статті 62 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII для ТОВ визначено наступні виконавчі органи – дирекція (на чолі з генеральним директором) або директор.
5) Визначитися з посадовими особами ТОВ - директором та головним бухгалтером (або особою, яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку ТОВ);
6) Визначити види економічної діяльності створюваного ТОВ (КВЕД - 2010);
7) Обрати оптимальну систему оподаткування створюваного ТОВ.


ІІ Етап: Оформлення документації.


 Другим етапом в реєстрації ТОВ є підготовка пакету документів, які передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року № 755-IV. Відповідно до ч. 1 ст. 24 відповідного Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи учасники (засновники) або уповноважена ними особа має надати на адресу державного реєстратора:


1.    Належним чином оформлену реєстраційну картку (форма 1) на проведення державної реєстрації ТОВ;
2.    Примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення учасників (засновників) або уповноваженого ними органу про створення ТОВ;
3.    Два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);
4.    Інформацію з документами, що підтверджують структуру власності учасників (засновників) - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі ТОВ.


ІІІ Етап: Подача документів.


З метою реєстрації ТОВ, директор, або уповноважена особа за довіреністю подає на адресу державного реєстратора місцевого управління державної реєстраційної служби України регіонального управління юстиції пакет документів, що визначений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".


ІV Етап: Отримання виписки про державну реєстрацію ТОВ.


Згідно частини 6 статті 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, Державної фіскальної служби України,  Пенсійного  фонду  України  даних  про  взяття  на  облік ТОВ,  державний  реєстратор  видає (надсилає поштою)  один  примірник  оригіналу  установчих документів  з  відміткою  державного  реєстратора  про  проведення державної   реєстрації   ТОВ  та  виписку  з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


V Етап: Відкриття розрахункового рахунку.


Керуючись нормами «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженому Постановою Національного банку України  від 12 листопада 2003 року ТОВ для відкриття розрахункового рахунку необхідно подати на адресу банківської установи наступні документи:


1. Письмову заяву про відкриття поточного рахунку.
2. Копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
3. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право підпису;
4. Картки зі зразками підписів посадових осіб і відбитка печатки, що засвідчені нотаріусом (2 шт. на кожну особу);
5. Копія належним чином зареєстрованого статуту ТОВ.


VІ Етап: Подача документів на адресу податкової інспекції.


Взяття на облік ТОВ здійснюється органом Державної фіскальної служби України за місцезнаходженням юридичної особи. Для реєстрації платником ПДВ та (або) платником єдиного податку, новостворена юридична особа може шляхом подачі «податкових заяв» - за формою 1-ПДВ та заяви про застосування спрощеної системи оподаткування разом з поданням реєстраційної форми № 1 як на адресу державного реєстратора, так і шляхом подачі «податкових заяв» безпосередньо на адресу податкового органу.