Як стати приватним підприємцем в Україні? Порядок реєстрації ФОП.

Для того, щоб стати приватним підприємцем, необхідно офіційно зареєструвати свою діяльність. Реєстрація ФОП в 2015 році в Україні здійснюється на підставі Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року.

І ЕТАП. Передреєстраційний.

Керуючись нормами статті 5 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, реєстрація ФОП здійснюється за місцем проживання фізичної особи (ст.5 Закону).
На даному етапі майбутньому підприємцю необхідно також визначитись з видами діяльності з використанням кодів видів діяльності відповідно до державного класифікатора видів економічної діяльності КВЕД 2010, а також обрати найбільш оптимальну систему оподаткування (загальну або спрощену, платити чи не платити ПДВ).

При підготовці до здійснення державної реєстрації підприємцю необхідно обрати один основний і бажано декілька (зазвичай від одного до п’яти) додаткових КВЕД (навіть за умови якщо ФОП планує здійснювати лише один вид діяльності), адже невідомо які обставини будуть мати місце в майбутньому. Крім того, щоб займатися певними видами, приватний підприємець повинен додатково отримати ліцензію або  та (або) патент.

ІІ ЕТАП. Подання документів державному реєстратору.

На підставі статті 42 Закону України про державну реєстрацію майбутній підприємець  особисто або через уповноважену особу подає реєстратору наступні документи:
- належним чином заповнену реєстраційну картку форма 10. Реєстраційна картка форма 10 заповнюється машинописом або від руки друкованими літерами;
- копія облікової картки про взяття на облік платника податку (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі);
- нотаріально засвідчена довіреність, у випадку подання Реєстраційної картки форма 10 уповноваженою особою;
-крім того додатково вимагається надання копії паспорта ФОП.

На сьогоднішній день існують наступні способи подачі документів на адресу державного реєстратора за місцем проживання фізичної особи:


1. Особисто фізичною особою - підприємцем;
2. Особою, уповноваженою діяти від імені фізичної особи - підприємця на підставі нотаріально оформленого доручення;
3. Поштовим відправленням, тоді справжність підпису заявника на реєстраційній картці має бути  обов’язково засвідчена нотаріусом.
4. Через мережу Інтеренет у вигляді електронного документом, з використанням електронного цифрового підпису.
Також необхідно зауважити, що статтею 44 Закону Закону України про державну реєстрацію  зазначені три підстави відмови в реєстрації ФОП, в т.ч.:
1)    невідповідність відомостей,   які   вказані  у  реєстраційній картці    на    проведення   
державної    реєстрації     ФОП,  відомостям,  які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;
2)    наявність деяких обмежень на  зайняття  підприємницькою  діяльністю,  які
встановлені законодавством щодо ФОП;
3)    наявність в Єдиному державному реєстрі запису,  що заявник  вже являється
підприємцем.


ІІІ ЕТАП. Реєстрація ФОП платником податків і зборів в контролюючих органах.

 Станом на сьогоднішній день зазначену процедуру значно спрощено. Якщо раніше ФОП зобов'язаний був стати на облік у державній податковій інспекції за місцем реєстрації протягом трьох робочих днів з дня отримання виписки, а у Пенсійному фонді за місцем проживання  - протягом 10 днів з дня отримання виписки.

     Законами України:
-     від 24 травня 2012 року  № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України
щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" , яким внесено зміни до Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування" (набирає чинності з 17 грудня 2012 року);
-    від 24 травня 2012 року  № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", яким, зокрема, внесено зміни до пункту 64.1 статті 64, пункту 64.3 статті 64, пункту 65.5 статті 65 та пункту 69.1 статті 69 Податкового кодексу України (зазначені зміни набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), що вступили в дію 17.12.2012 року вдосконалено принцип «єдиного вікна» шляхом введення єдиного реєстраційного документа - виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Виписка ФОП з ЄДР підтверджує державну реєстрацію підприємця та взяття його на облік в органах державної статистики, Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України.
Органи державної реєстрації видають виписку суб'єкту підприємницької діяльності, яка використовується для відкриття розрахункових рахунків у банку для підтвердження взяття його на облік у відповідних органах.

У зв'язку з тим, що спочатку дані про ФОП в електронному вигляді передаються державним реєстратором до відповідних органів (відділення Пенсійного фонду України, податкова інспекція, органи статистики), а вже потім зазначені органи аналогічно в електронному вигляді передають інформацію реєстратору про постановку на облік (обмін інформаціє) ,термін отримання виписки становить в середньому 2-3 робочі дні.

ІV ЕТАП. Визначення системи оподаткування та реєстрація книги в податковій інспекції за місцем обліку.

Для реєстрації ФОП в податковій інспекції Вам необхідно здійснити наступні дії:

1. У випадку обрання спрощеної системи оподаткування, необхідно визначитися і з вибором групи платника єдиного податку та вказати це у відповідній заяві про застосування спрощеної системи оподаткування, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України


20.12.2011 № 1675;
2. Оформити книгу обліку доходів і витрат за формою № 10 та подати її до податкового органу разом із заявою про реєстрацію такої книги;
3. Подати на адресу податкового органу заяву на отримання витягу про реєстрацію ФОП платником єдиного податку;
4. Отримати витяг про реєстрацію ФОП платником єдиного податку та належним чином зареєстровану книгу обліку доходів і витрат за формою № 10.
     Звертаємо увагу, що при первинній реєстрації ФОП заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України можна подавати безпосередньо до державного реєстратора одночасно з Реєстраційною карткою форма 10.
 
V ЕТАП. Виготовлення печатки.

 На сьогоднішній день  в законодавстві України вимога про використання ФОП печатки відсутня. Проте, у випадку прийняття рішення про виготовлення печатки, вам необхідно звернутись з відповідною заявою до суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виготовлення печаток та штампів.

VІ ЕТАП. Відкриття розрахункового рахунку.

У випадку необхідності ФОП у відкритті розрахункового рахунку,  суб’єкту господарювання необхідно  звернутись на адресу банківської установи.
 Обслуговуючий банк варто обирати, попередньо проаналізувавши рейтинг банківської установи, відгуки клієнтів, а також з урахуванням переліку надаваних послуг (послуга «Клієнт-банк», інтернет - банкінг та інше), вартості послуг, а також кількості відділень і банкоматів.

 Підприємцю, для відкриття рахунку необхідні взяти такі документи:

- Заява про відкриття поточного рахунку (видається банком);
- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію ФОП;
- Витяг з реєстру платників єдиного податку, якщо ФОП перебуває на спрощеній системі оподаткування;
- Паспорт та ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця.

Звертаємо увагу, що на адресу банку надаються лише копії таких документів (окрім заяви).