Реєстрація ПДВ 2015 рік

 З набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи"  з 1 січня 2015 року зідно вимог розділу V Податкового кодексу України (надалі за текстом  - ПКУ) та підрозділу 2 Перехідних положень  ПКУ:

 

1)                 керуючись нормами статті 181 ПКУ критерієм обов’язкової реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (надалі за текстом - СПД) платником  податку на додану вартість (ПДВшником) є обсяг господарських операцій, що оподатковуються ПДВ, за останні 12 календарних місяців в сумі, що перевищує мільйон гривень (раніше було 0,3 мільйони гривень);

 

2)                 керуючись нормами статті 182 ПКУ в Україні існує право добровільної реєстрації, - така реєстрація відбувається за заявою особи про реєстрацію ПДВшником за умови, що обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ,  відсутні або є меншими мільйонної межі.

 

         Згідно вимог статті 183 ПКУ, керуючись статтею 182 ПКУ СПД, який не досяг мільйонної межі операцій, що оподатковуються ПДВ, має право стати ПДВшником на добровільних засадах шляхом подання заяви про реєстрацію платником ПДВ до фіскальної служби за своїм місцезнаходженням.

        Згідно порядку реєстрації платником ПДВ у разі обов'язкової реєстрації платником ПДВ заява про реєстрацію платником ПДВ підлягає подачі у термін до 10 числа календарного місяця, що слідує за місяцем, в якому було досягнуто мільйонний обсяг господарських операцій, що оподатковуються ПДВ.

       В свою чергу, за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ передбачена відповідальність.                                

       Так, СПД, що підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ, що в затвердженому законом порядку не подав до фіскальної служби заяву про реєстрацію платником ПДВ, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ як зареєстрований ПДВшник без права на нарахування податкового кредиту з ПДВ та, відповідно, без отримання відшкодування податку на додану вартість.

       У випадку добровільної реєстрації СПД, заява про реєстрацію платником ПДВ подається у термін не пізніше, ніж за 20 календарних днів до настаня податкового періоду, в якому СПД планує отримати статус платника ПДВ. Заява про реєстрацію платником ПДВ новоствореного СПД може бути подана держреєстратору при держреєстрації як додаток до реєстраційних карток форми 1 або 10.

       В 2015 році видача суб’єкту підприємницької діяльності свідоцтва платника ПДВ не передбачена у зв’язку зі скасуванням вказаного документа. На сьогодні документальним підтвердженням реєстрації ПДВ 2015 року є витяг, який видається фіскальною службою на підставі відповідного письмового запиту СПД.

      Керуючись нормами підпункту «а» пункту 184.1 статті 184 ПКУ з 1 січня 2015 року анулювання реєстрації ПДВ фіскальною службою здійснюється за умови, якщо загальний обсяг господарських операцій, що оподатковуються ПДВ за останні 12 календарних місяців був меншим за мільйонну межу.

        Також з 1 січня 2015 року строк реєстрації ПДВшником складає 3 робочі дні (скорочено на 2 робочі дні), а також встановлено правила визначення дати реєстрації СПД платником ПДВ. У випадку відсутності підстав для відмови у реєстрації ПДВшником, фіскальна служба зобов’язана протягом 3 робочих днів після надходження заяви про реєстрацію платником ПДВ зареєструвати СПД платником ПДВ:

 - з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у заяві про реєстрацію платником ПДВ, яка подана на адресу  державного реєстратора разом з реєстраційними картками форм 1 та 10, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі суб’єкти підприємницької діяльності вважатимуться ПДВшниками та будуть мати законне право на виписку податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;

- з першого числа місяця, що настає за днем спливу 20 календарних днів після подання платником  заяви про реєстрацію платником ПДВ до фіскальної служби, у разі добровільної реєстрації платником ПДВ;

- з дня внесення запису до реєстру ПДВшників у разі обов’язкової реєстрації СПД як платника ПДВ або у разі реєстрації таких суб’єктів, перелік яких зазначений в абзаці першому п.183.4 ПКУ, що відповідають нормам, визначеним п.181.1 ст.181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання заяви про реєстрацію платником ПДВ настало;

- з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід СПД на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п.183.4 ПКУ, що відповідають нормам, визначеним п.181.1 ст.181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання заяви про реєстрацію платником ПДВ не настало;

- з бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися спрощена система оподаткування за ставкою єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.

       Датою реєстрації платником ПДВ СПД є вищевказана дата.

       Крім того, внесено доповнення до положень щодо підстави для відмови СПД у реєстрації платником ПДВ та встановлено норму про таку відмову фіскальної служби. Так, згідно норм пункту 183.8 статті 183 ПКУ, якщо суб’єктом при поданні заяви про реєстрацію платником ПДВ чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 – 183.7 статті 183 ПКУ.

        Пунктом 291.4 статті 291, пунктів 293.3 та 293.8 статті 293, підпунктом 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 ПКУ з 1 січня 2015 року було впроваджено нові правила спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (встановлено групи і ставки єдиного податку зі сплатою ПДВ або без такої сплати суб’єктами підприємницької діяльності).

        Так, ПКУ впроваджено 4 групи платників єдиного податку (1 та 2 групи – для фізичних осіб – підприємців (надалі за текстом - ФОП), 3 група – для юридичних осіб та ФОП, 4 – для сільськогоспвиробників). Зазначені особи реєструються ПДВшниками не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293 ПКУ, відповідно до яких:

-           2% ставкою єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ та визначена для 3 групи

(для юридичних осіб та ФОП) ;

-          4% ставкою єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ та визначена для 3 групи

(для юридичних осіб та ФОП).

          В свою чергу, платник єдиного податку 4 групи реєструється ПДВшником (у тому числі як суб’єкт спеціального режиму оподаткування) за загальними правилами, встановленими ПКУ, незалежно від дати переходу на сплату єдиного податку, встановленого для 4 групи.

          Реєстрація ПДВ 2015 року здійснюється на підставі «Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», що затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 року №1130 (надалі – Порядок реєстрації платником ПДВ №1130).

       Порядок реєстрації платником ПДВ №1130 регулює норми щодо:

-          особливостей процесу реєстрації платників ПДВ;

-          наявних підстав для анулювання реєстрації платників ПДВ відповідно до законодавства України;

-          особливостей формування і ведення Реєстру платників ПДВ;

-          присвоєння суб’єкту господарювання індивідуального податкового номера (ІПН) платника ПДВ;

-          особливостей оприлюднення даних з Реєстру платників ПДВ;

-          особливостей перереєстрації платників податку на додану вартість;

-          ведення документації при реєстрації (анулюванні) реєстрації платників податку на додану вартість;

-          особливостей формування і надання витягів та довідок з Реєстру платників ПДВ.

        Окрім вищезазначених норм, Порядок реєстрації платником ПДВ №1130 встановлює, що:

- не підлягають обов'язковій перереєстрації суб’єкти підприємницької діяльності, внесені до реєстру платників ПДВ до набрання чинності Порядком реєстрації платником ПДВ №1130;

- з 1 червня 2014 року вважати анульованою реєстрацію ПДВшників, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження на кримській території  або м. Севастополя. Анулювання реєстрації ПДВшників здійснюється відповідно до норм, що встановлені Порядком реєстрації платником ПДВ №1130;

- відновлення реєстрації платників ПДВ з кримською реєстрацією проводиться після їх евакуації на неокуповану Україну або внаслідок завершення такої окупації шляхом реєстрації ПДВшників відповідно до затвердженого Порядку реєстрації платником ПДВ №1130.

        Заява про реєстрацію платником ПДВ подається у строки, встановлені для обов’язкової або добровільної реєстрації ПДВшниками суб’єктів підприємницької діяльності.

           Крім того, на сьогоднішній день Порядком реєстрації платником ПДВ №1130 можливе як анулювання реєстрації ПДВшників за ініціативою фіскальної служби, так і за ініціативою суб’єкта господарської діяльності.

      Фіскальний орган приймає рішення про таке анулювання самостійно за наявності наступних документів або відомостей:

        1) суб’єктом господарської діяльності затверджено ліквідаційний баланс, передавальний акт, розподільчий баланс (для ПДВшніків - підприємств) та інформацію (документи, повідомлення), якими підтверджується наявність в Єдиному державному реєстрі запису про прийняття рішення щодо припинення підприємства, заява або повідомлення ПДВшника, відповідного уповноваженого органу чи особи про прийняття рішення щодо припинення ПДВшника (для постійних представництв нерезидентів, договорів про спільну діяльність (надалі - СД), угод про розподіл продукції, договорів управління майном), відомості (документи, повідомлення), що підтверджують наявність запису про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності ФОП в Єдиному державному реєстрі;

         2) заява про реєстрацію платника єдиного податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ):

- перебуває на спрощеній системі за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV ПКУ;

- перебуває на спрощеній системі за ставкою, що не передбачає сплати ПДВ відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ, і не переходить у встановленому ПКУ порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату ПДВ;

- є ФОПом, який здійснює виробництво, постачання та продаж (реалізацію) ювелірної продукції, виробів з дорогметалів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та для якого ставка єдиного податку має відповідати абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ;

- є платником єдиного податку 3 групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV ПКУ самостійно обирає спрощену систему (єдиник 1 або 2 групи), чи обирає ставку єдиного податку, встановлену для 3 групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

        Чинне законодавство дозволяє суб’єктам підприємницької діяльності самостійно відмовитись від статусу ПДВшника - у кого обсяг оподатковуваних опе­рацій за останні 12 місяців не досяг мільйонного обсягу. Для того, щоб добровільно скасувати  реєстрацію ПДВ, до фіскального органу (засобами поштового зв’язку або особисто) подається заява про анулювання реєстрації платника ПДВ (форма № 3-ПДВ). Контролюючий орган анулює реєстрацію в день одержання ним такої заяви (п. 5.11 Порядку реєстрації платником ПДВ №1130) та письмово повідомляє про таке анулювання протягом 3-х робочих днів після цієї дати.

        Таким чином, анулювання реєстрації ПДВшника здійснюється фіскальним органом на дату:

- самостійне анулювання фіскальним органом реєстрації ПДВ або подання заяви суб’єктом господарської діяльності;

- зазначену в судовому рішенні відносно суб’єкта господарської діяльності;

- припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено суб’єкт господарської діяльності, що зареєстрований ПДВшником;

- що передує дню втрати суб’єктом господарської діяльності статусу ПДВшника.

 

        При цьому датою анулювання реєстрації ПДВшника визначається дата, що настала раніше.