Правові основи господарської діяльності

Міністерство інформаційних технологій і зв'язку Російської Федерації

Федеральне агентство зв'язку

Московський технічний університет зв'язку та інформатики

Кафедра економіки зв'язкуКонспект лекцій

«Правові основи господарської діяльності»

для спеціальності 080502 (060800)

Москва 2006

План УМД на 2006/2007 навчальний рік

Конспект лекцій

з дисципліни

«Правові основи господарської діяльності»

для спеціальності 080502 (060800)

Укладач: Чвілева В.В., к.е.н., доцент.

Рецензент:

Затверджено на засіданні кафедри «Економіка зв'язку»

Протокол № від «» 2005


Введення


Розвиток і поглиблення правових начал управління економікою в умовах господарської самостійності підприємств (об'єднань) пред'являють підвищені вимоги до правової підготовці фахівців. Правові знання повинні базуватися на міцній теоретичній основі, дозволяти вірно орієнтуватися як у загальній правову політику держави та принципах правового регулювання суспільних відносин в Росії, так і в окремих правових ситуаціях.

Конституція Російської Федерації гарантує свободу економічної діяльності, а також право кожного громадянина на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької (господарської) та іншої не забороненої законом економічної діяльності.

Всебічне правове регулювання господарської діяльності та широке вивчення підприємницького права стають важливими факторами успіху проведених у країні економічних реформ.

В умовах несформованого у Росії вільного ринку товарів, робіт і послуг розширюється сфера підприємницької (господарської) діяльності, визначення якої дається в п.1, ст.2 Цивільного кодексу РФ. Під підприємницькою діяльністю розуміється самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг громадянами та юридичними особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому порядку.

Оскільки зміст підприємницької (господарської) діяльності головним чином становлять майнові відносини юридично рівних суб'єктів, тобто те, що регулюється цивільним правом, можна говорити про цивільно-правовому регулюванні господарської діяльності на базі Цивільного кодексу та інших нормативних і законодавчих актів. Це, природно, вимагає засвоєння основних положень цивільного права та обліку на цій базі особливостей цивільно-правового регулювання господарських (підприємницьких) відносин як різновиду цивільно-правових відносин.

Дана дисципліна має на меті формування у студентів базових значень в галузі правових основ регулювання господарської діяльності підприємств (організацій), а також розвиток юридичного мислення і навичок аргументації.

В результаті вивчення д...Страница 1 из 5 | Следующая страница