Проблеми правового регулювання відносин участі в договорі пайового будівництва житлових приміщень

1. Поняття, правова природа договору участі в пайовому будівництві житлових приміщень


1.1 Поняття договору участі в пайовому будівництві житлових приміщень. Співвідношення договору з іншими (суміжними) цивільно-правовими договорами


Пайова будівництво - це абсолютно новий господарський інститут, і незважаючи на те, що в ЗМІ ще часто з'являється негативна інформація з даного питання, чинна сьогодні схема все ж є реальною альтернативою при покупці житла. Якщо знати про можливі підводні камені, з якими можуть зіткнутися боку договірних зобов'язань на різних етапах будівництва, багатьох проблем можна просто уникнути.

Нова економічна політика, що проводиться нашою державою останні 20 років, принесла з собою і нові економічні можливості для різних господарюючих суб'єктів. Для чого було кардинально змінено чинне цивільне законодавство і прийнятий цілий блок нових законодавчих актів. Серед цих можливостей з'явилася й можливість часткового будівництва об'єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Пайова будівництво є абсолютно новим господарським інститутом, оскільки раніше не обговорювалася навіть можливість його наявності, так як право власності на нерухомість було законодавчо закріплено за державою.

Вже в самому словосполученні «пайове будівництво» закладений принцип участі сторін у процесі будівництва на певних умовах. Що, безумовно, в свою чергу, випливає з трактування слова, так як слово «доля» згідно Тлумачного словника В. Даля означає «частина, дріб».

Інститут пайового будівництва виник в Росії на початку 90-х рр.. XX в. при переході країни до ринкових відносин, ринкової економіки.

Пайова участь у будівництві стало однією з поширених форм придбання нерухомості на «первинному» ринку житла.

Економічна сутність пайової участі схожа з купівлею-продажем і підрядом, за винятком договору підряду на переробку (обробку) речі. В обох випадках одна сторона передає іншій гроші з метою отримання речі (стосовно до дольовій будівництва - житлового або нежитлового приміщення) у власність.

Закон про пайове будівництво (далі - Закон) був прийнятий 30 грудня 2004 і вступив в силу 1 квітня 2005

Цей Закон закріпив легальне визначення договору участі в пайовому будівництві (ч. 1 ст. 4 Закону). Проте існування легального визначення досліджуваного договору не знімає питання про його ознаках і його природі. Згідно з визначенням, даному в Законі, одна сторона (забудовник) зобов'язується в передбачений договором строк своїми силами і (або) із залученням інших осіб побудувати (створити) багатоквартирний будинок і (або) інший об'єкт нерухомості і після отримання дозволу на введення в експлуатацію цих об'єктів передати відповідний об'єкт пайового будівництва учаснику пайового будівництва, а інша сторона (учасник пайового будівництва) зобов'язується сплатити обумовлену договором ціну і прийняти об'єкт пайового будівництва при наявності дозволу на введення в експлуатацію багатоквартирного будинку і (або) іншого об'єкту нерухомості (ч. 1 ст. 4 Закону).

На наш погляд вищевикладене говорить про самостійну цивільно-правову природу договору участі в пайовому будівництві житлових приміщень.

На думку О.Г. ...Страница 1 из 15 | Следующая страница