Економіко-правова безпека функціонування та розвитку господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі (на прикладі ІП Чечкіна В.В.)

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Уральський державний економічний університет»

Інститут безперервної освіти

Напрямок (спеціальність) Національна економіка

Спеціалізація Економіко-правова безпека організаціїВипускна кваліфікаційна робота

Економіко-правова безпека функціонування та розвитку господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі (на прикладі ІП Чечкін В.В.)
Виконавець Волкова Д.Є.

Керівник Ільяшенко В.В.

д-р екон. наук, професор

Консультант Слюсаренко Т.В.

канд. юрид. наук, доцент

Нормоконтролер Макова Т.І., доц.

Рецензент Костоусова А.С.,

ІП Чечкін В.В., бухгалтер


Азбест, 2013

Реферат

економічний безпеку роздрібний торгівля

Випускна кваліфікаційна робота

с., 3 рис., 12 табл., 49 джерел.

Економіко-правова безпека функціонування та розвитку господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі (на прикладі ІП Чечкін В.В.)

Об'єкт дослідження: господарюючий суб'єкт сфери роздрібної торгівлі - ІП Чечкін В.В.

Мета випускної кваліфікаційної роботи: розробка пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення економіко-правової безпеки в сфері роздрібної торгівлі.

Ефективність рекомендацій - розробка заходів щодо зміцнення економічної безпеки господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі.


Зміст


Введення

1. Теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі

.1 Економічна безпека суб'єкта роздрібної торгівлі: поняття, сутність

.2 Фактори забезпечення економічної безпеки суб'єкта роздрібної торгівлі

.3 Критерії і показники оцінки рівня економічної безпеки суб'єкта роздрібної торгівлі

. Аналіз і оцінка рівня економічної безпеки господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі (на прикладі ІП Чечкін В.В.)

.1 Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ІП Чечкін В.В.

.2 Оцінка сучасного рівня економічної безпеки ІП Чечкін В.В.

.3 Зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на економічну безпеку діяльності ІП Чечкін В.В.

. Правовий режим забезпечення економічної безпеки господарюючого суб'єкта сфери роздрібної торгівлі

.1 Загальна правова характеристика забезпечення економічної безпеки індивідуального підприємця

.2 Проблеми правового забезпечення економічної безпеки індивідуального підприємця в сфері роздрібної торгівлі

3.3 Шляхи правового забезпечення економічної безпеки індивідуального підприємця в сфе...Страница 1 из 9 | Следующая страница