Правові аспекти вирощування та реалізації зерна в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ заочної ТА ДІСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Кафедра трудового, земельного та екологічного права

Дипломна робота

«Правові аспекти вирощування та реалізації зерна в Україні»


Виконавець: студентка 5-го курсу (з / в, 5 років), ЮП - 01-02

Ільченко Ірина Валентинівна

Науковий керівник

старший викладач Левенець Ю.О.


Дніпропетровськ 2006р.

Зміст


Вступ

Розділ 1. Історія вирощування зернових культур в Україні

1.1Зернові хліба на Русі

1.2Зернові культури в 16-18ст.ст

.3 Вирощування зернових культур в 19ст

.4 Вирощування зернових культур у 20 ст

.5 Проблеми вирощування та збуту зерна в незалежній Україні (1991-2000рр.)

Розділ 2. Особливості вирощування та стандартізації зернових культур

.1 Характеристика зернових культур

.2 ДИНАМІКА вирощування зернових культур в Україні

2.3. Стандартизація показників якості зернових культур

2.4. Оцінка екологічної обстановки в сільському господарстві

.5. Правове регулювання охорони грунтів у сільському господарстві

Розділ 3. Ринок зерна в Україні

.1 Закон України «Про зерно та ринок зерна»

.2 Державна політика України на прайси зерна

.3 Реалізація зернових культур. Принципи маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ на підпріємствах АПК

3.4 Державна політика на прайси зерна України. Проблеми інтеграції в Міжнародні Сільськогосподарські ї торговельні організації

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


На протязі багатьох століть Україна славилася великими ОБСЯГИ виробництва сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ. Вона має Надзвичайно спріятліві агрокліматичні умови для вирощування зернових культур. Саме з Нашою державою у більшості людей асоціюються слова - «Хлібниця и житниця». Ще за часів Київської Русі ЦІ землі давали Високі врожаї, что забезпечувало першість та Світову славу країни. Найбільший среди других країн світу грунтово-кліматічній Потенціал з давніх-давен робів Україну Привабливий місцем для загарбніків. Нелегкий історичний шлях пройшов український народ, щоб здобути незалежність. Прот не менше Складний шлях нам доведе ще пройти, щоб здобути Світову візнаність Нашої країни як Сильної аграрно-промислової та правової європейської держави.

На качану 20 століття Україна, булу одним з найбільшіх експортерів зерна в мире. После Другої Світової Війни українське зерно відігравало ВАЖЛИВО роль у задоволенні попиту на нього у всьому Радянська Союзі. При цьом часто припускалося, что возможности виробництва зерна були набагато віщімі, аніж дозволяло реалізовуваті централізоване планування. А тому Багато спостерігачів очікувалі, что после здобуття Незалежності Україна Швидко прієднається до країн ЄС.

Та всупереч Цім сподіванням после проголошення Незалежності, з переходом до рінкової ЕКОНОМІКИ, виробництво зерна різко впало. Его с...Страница 1 из 10 | Следующая страница