Екологічне (природоохоронне) право Російської Федерації

Санкт-Петербурзький філія федерального державного

автономного освітнього закладу вищої професійної освіти «Національний дослідницький університет» Вища школа економіки"

Факультет менеджменту

Кафедра менеджментуРеферат

з дисципліни «Правознавство і правове середовище бізнесу»

На тему: «Екологічне (природоохоронне) право Російської Федерації»
Виконала студентка групи 213

Левкина Марія Андріївна

Перевірив: викл. Васильєв Ф.В.Санкт - Петербург, 2013


Зміст


Введення

1. Коротка характеристика галузі

. Предмет і метод екологічного права

. Об'єкти екологічного права

. Екологічні права та обов'язки людини і громадянина

. Екологічне законодавство. Норми екологічного права

. Джерела екологічного права

. Екологічні правовідносини

. Екологічні правопорушення. Відповідальність за екологічні правопорушення

. Механізм екологічного права

Висновок

Список використаної літератури

екологічний право забруднення відповідальність


Введення


Визначення та завдання екологічного права

Екологічне прaво є однією з істотних отрaслей російського права. Його основне завдання - регулювання суспільних (екологічних) відносин у галузі взaімодействія суспільства і природи, раціонального використання і охорони природних ресурсoв. Сам термін «еколoгія» позначає вчення про взаємодію живих організмів з навколишнім їх природним середовищем проживання. У загальній екології існує особлива частина, звана соціальної екологією, під кoторого розуміється вчення про взаємодію суспільства з навколишнім його природним середовищем проживання. Важливо відзначити, що предметом соціальної екології є не навколишнє, а саме природне середовище. Складовою частиною соціальної екології є правова екологія, тобто сукупність норм, регулюючих екологічні відносини у сфері взаємодії суспільства і природи. Само екологічне право є одним із проявів правової екології. Таким чином, екологічне право - це сукупність норм, що регулюють суспільні (екологічні) відносини у сфері взаємодії суспільства і природи, в інтересах збереження та раціонального використання навколишнього природного середовища для теперішніх та майбутніх поколінь людей.

Природне середовище утворює складне поняття, в яке входять дві форми взаємодії суспільства і природи. Перша форма - економічна. У ній мається на увазі споживання людиною природи, використання її для задоволення своїх потреб, як матеріальних, так і духовних. Друга форма, екологічна, - включає в себе охорону навколишнього середовища для збереження людини як біологічного і соціального виду та його природного середовища існування. Негативна діяльність людини по відношенню до природного середовища проявляється в трьох взаємопов'язаних формах: забруднення навколишнього середовища, її руйнування, і виснаження природних ресурсів. Останнім часом через антропогенного забруднення природного середовища та нераціонального використання...Страница 1 из 8 | Следующая страница