Правозастосовна практика вирішення спорів з питання застосування соціальних податкових відрахувань з податку на доходи фізичних осіб

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне державне бюджетне

освітня установа

Костромської державний технологічний університет

Юридичний інститут

Кафедра цивільного права і процесу
Дисципліна «Арбітражна практика вирішення податкових спорів»

Курсова робота

Тема Правозастосовна практика вирішення спорів з питання застосування соціальних податкових відрахувань з податку на доходи фізичних осіб


Студент Циганкова Наталія Вікторівна

Керівник доцент Комарова Є. В.
Кострома 2013


Зміст


Введення

1. Теоретичні аспекти застосування соціальних податкових відрахувань з ПДФО

.1 Соціальні податкові відрахування: поняття, сутність, значення

.2 Особливості застосування соціальних податкових відрахувань з ПДФО

Правозастосовна практика вирішення спорів з питання застосування соціальних податкових відрахувань з ПДФО

Висновок

Список використаних джерелВведення


Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) завжди був одним з найбільш значущих в податковій системі Російської Федерації (РФ), оскільки він зачіпає інтереси не тільки юридичних осіб - організацій, а й кожного громадянина. Крім того, намітилася в останні роки тенденція до стабілізації і підйому економіки Росії і зростання оплати праці сприяють подальшому зростанню надходжень податку на доходи фізичних осіб як в цілому по Росії, так і по суб'єктах Російської Федерації.

Статті частини другої Податкового кодексу (ПК) РФ, що регулюють умови і порядок подання податкових відрахувань з податку на доходи фізичних осіб вступили в силу з 1 січня 2001 року. У той же час в неї постійно вносилися зміни та доповнення, формувалися арбітражна практика, позиція Мінфіну Росії і податкових органів з питань правозастосування норм. Таким чином, актуальність теми цієї роботи пояснюється затребуваністю і практичною реалізацією норм НК РФ про податкові відрахування.

Податкові відрахування з ПДФО покликані полегшити податковий тягар фізичних осіб, які отримують доходи. Введення і постійне нормативне регулювання питань, пов'язаних з поданням податкових відрахувань свідчить про реалізацію державою певних напрямів у соціальній політиці, вчиненні державою соціальної підтримки суспільству.

НК РФ встановлює такі види податкових відрахувань як: стандартні, соціальні, майнові, професійні.

В цій роботі будуть розглянуті соціальні податкові відрахування.

Метою даної курсової роботи є визначення особливостей надання соціальних податкових відрахувань з податку на доходи фізичних осіб.

Для здійснення мети курсової були поставлені такі завдання:

) розкрити поняття, сутність і значення соціальних податкових відрахувань з ПДФО;

) розглянути особливості застосування соціальних податкових відрахувань з ПДФО;

) визначити спі...Страница 1 из 18 | Следующая страница