Аналіз норм існуючої нормативно-правової бази, что встановлюються Відповідальність за нанесення тілесніх пошкодженню

Зміст


Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика злочінів проти життя та здоров я

1.1 Виникнення та історичний Розвиток Поняття тілесніх пошкодженню

1.2 Віді та Способи Заподіяння тілесніх пошкодженню

Розділ 2. Кримінально-правова характеристика тілесніх пошкодженню

2.1 Про єктівні ознакой складів злочінів, передбачення статтей 121, 122, 125 кримінального кодексу України

2.2 Суб єктівні ознакой тілесніх пошкодженню

2.3 Відмінність тілесніх пошкодженню від фізічного болю

Розділ 3. Крімінологічна та кріміналістічна характеристика Видів тілесніх пошкодженню

3.1 Проблеми при візначенні ступенів тяжкості тілесніх пошкодженню

3.2 Особливості злочинців та особини потерпілого при заподіянні тяжких тілесніх пошкодженню

3.3 статистичні дані Щодо встановлення ступенів тяжкості тілесніх пошкодженню

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ


Конституція України проголошує життя, здоров я, честь и Гідність людини Найвищого соціальною цінністю. На охороні цієї цінності Стоїть Кримінальний кодекс, Який передбачає найсуворішу - крімінальну - відповідальність за неправомірне посягання на Такі цінності. У поважної Крімінальному кодексі України у розділі II встановлюється кримінальна відповідальність за Злочини проти життя та здоров'я особи, среди якіх є норми, что передбачають відповідальність за нанесення тілесніх пошкодженню. Кримінальний кодекс України розрізняє Такі види тілесніх пошкодженню як: тяжкі тілесні пошкодженню, тілесні пошкодженню середньої тяжкості та Легкі тілесні пошкодженню.

Тілесні пошкодженню є чи не найпошіренішім злочином ще з часів Київської Русі. На жаль, подібний вид злочінів присутній ї у повсякдення жітті шкірного громадянина України, а такоже ВІН супроводжує різноманітні Злочини та Правопорушення. Основним Завдання чинного вітчізняного кримінального закону є віправдання правомірного Заподіяння пошкодженню и притягнений до крімінальної відповідальності злочинців згідно з питань комерційної торгівлі нормами, установками, моральними принципами. Мною Було проведено Дослідження історічного розвітку крімінальної відповідальності за нанесення тілесніх пошкодженню, види тілесніх пошкодженню та Особливості особини злочинців та потерпілого.

Актуальність проблеми Полягає в тому, что такий вид злочінів, як умісні тяжкі тілесні пошкодженню існував ПРОТЯГ усієї истории людства, за різніх умів и известить. В.В. Логінова, В.Г. Дрозд, А.Й. Заволович, О.М. Гуров, Т.В. Підченко, С.О. Сафронов та Інші науковці Займаюсь Досліджень истории развития кодифікації кримінального права, у тому чіслі вопросам відповідальності за нанесення умисне тілесніх пошкодженню.

Про єктом цього Дослідження є визначення Видів тілесніх пошкодженню, Особливості пов язані з їх скоєнням, особини злочинців та потерпілого, а такоже проведення експерти Щодо встановлення ступенів тяжкості тілесніх пошкодженню.

Предметом даного Дослідження є аналіз норм існуючої нормативно-правової бази, что встановлюються відповідальність за нанесення тілесніх по...Страница 1 из 18 | Следующая страница