Адміністративні правопорушення

Зміст


Введення

Глава 1. Загальні положення про адміністративні правопорушення

1.1 Поняття адміністративного правопорушення

1.2 Ознаки адміністративного правопорушення

Глава 2. Юридичний склад адміністративного правопорушення

2.1 Об'єкт, об'єктивна сторона

2.2 Суб'єкт, суб'єктивна сторона

Глава 3. Проблеми застосування окремих заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

3.1 Проблеми заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, застосовуються у відношенні фізичних осіб

3.2 Проблеми заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, застосовуються у відношенні юридичних осіб

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Адміністративна відповідальність - відповідальність фізичних і юридичних осіб за вчинення адміністративного правопорушення; одна з форм юридичної відповідальності

Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності в адміністративному праві. Даний вид відповідальності більш широко застосуємо у сфері публічної життєдіяльності в силу великого діапазону регульованих адміністративними нормами відносин.

Адміністративна відповідальність вид юридичної відповідальності, який встановлює зобов'язання суб'єкта відчувати позбавлення державно-владного характеру за вчинення адміністративного правопорушення.

Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке встановлено адміністративну відповідальність (ст.2.1 КоАПРФ).

Актуальність теми у тому, що адміністративні правопорушення займають провідне місце серед інших галузей права, так як в нашому житті між громадянами виникають постійно адміністративно - правові відносини. Юридично поведінка суб'єктів слід розділити на дві групи. До першої віднесемо суспільно-корисне, правомірна поведінка; до 2-ий - протиправне непотрібне. Кордон між ними відносна. Між протиправним і правомірним поведінкою проходить риса там, де настає невиконання власних обов'язків. Отже, прояснення питань, пов'язаних з адміністративними правопорушеннями і відповідальністю за їх виконання, представляється нам дуже своєчасним і актуальним.

Інститут адміністративного правопорушення постійно привертав професіоналів у галузі адміністративного права. Розробці його теоретичних положень присвятили свої роботи: Сєрков П.П., Ручкин А. Н, Дубровський Д.С., Роcсінскій Б.В. та ін

Але, незважаючи на дослідження наданої теми, деякі питання досі залишаються відкритими і обговорюються вченими.

Так, на практиці часто виникають проблеми, які пов'язані з адміністративним затриманням; також виникають труднощі із застосуванням процедури особистого огляду громадян; також у КоАПРФ не визначені підстави та порядок звільнення затриманих осіб; проблема проходження огляду на стан сп'яніння або незгоді особи з результатами огляду; проблеми виникають у зв'язку з оглядом належать юридичній особі приміщень, територій огляд що ...Страница 1 из 15 | Следующая страница