Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Московський державний університет технологій та управління імені К.Г. Розумовського

Юридичний інститут

Кафедра державного і міжнародного праваКурсова робота

Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань


Москва 2012

Зміст


Введення

. Адміністративно-правові основи правового положення громадських об'єднань в Російській Федерації

.1 Розвиток адміністративно-правових засад правового становища громадських об'єднань

.2 Поняття і види громадських об'єднань

.3 Порядок створення, реорганізації та ліквідації громадських об'єднань

. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного права

.1 Загальна характеристика громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права

.2 Права та обов'язки громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права

.3 Публічний контроль діяльності громадських об'єднань

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Соціально-економічні зміни, що відбулися в Російській Федерації за останні роки, поставили перед юридичною наукою проблему пошуку нових адміністративних методів впливу на суспільні відносини з боку виконавчої влади, а також проблему вдосконалення форм, її взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

Недостатня соціальна активність громадських об'єднань, є найбільш значущою проблемою для життєдіяльності нашого суспільства. Дана обставина обумовлена ??тим, що громадські об'єднання є важливою складовою частиною правової держави, виступають сполучною елементом між державою і особистістю. Однак, як показує практика, це далеко не завжди так.

Тим часом, саме громадські об'єднання є одним з найбільш активних учасників соціально-економічних перетворень. У зв'язку з цим проводяться політичні та правові реформи в нашій країні повинні спиратися на сучасну теоретичну концепцію їх адміністративно-правового положення. Дослідження адміністративно-правового статусу громадських об'єднань дозволить розкрити їх справжню роль як ефективного елементу в механізмі доступу громадян до інститутів державної влади, а також подолати протиріччя, що виникають при взаємодії виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. Крім того, адміністративно-правовий статус громадських об'єднань потребує адекватного та науково обгрунтованому нормативному визначенні.

Практика останніх років наочно показала, що успішне функціонування громадських об'єднань можливе лише на основі вдосконалення їх адміністративно-правового статусу.

Правовідносини громадських об'єднань у сфері дії норм адміністративного ...Страница 1 из 15 | Следующая страница