Особливості правового регулювання договору поставки

Зміст


Введення

Глава 1. Поняття і загальна характеристика договору поставки

1.1 Поняття і юридична природа договору поставки

.2 Сторони і предмет договору поставки

.3 Форма договору поставки

Глава 2. Зміст правовідносини за договором поставки

.1 Права і обов'язки постачальника за договором поставки

.2 Права та обов'язки покупця за договором поставки

.3 Відповідальність сторін за договором поставки

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Правовідносини між суб'єктами цивільного права в умовах ринкової економіки виникають і розвиваються, як правило, на базі вільного волевиявлення сторін. Основою виникнення й існування цих відносин є договір. Договір дійсно існував і існує в усіх соціально-економічних формаціях, починаючи з рабовласницького суспільства і на сьогоднішній момент є правову форму економічного обороту, в якому існує право власності та товарне виробництво. У юридичній літературі висловлюю ідею договору, як явища, що не належить неподільно однієї галузі права і однієї області суспільних відносин, а як правового явища, що утворює своєрідний симбіоз з вченням про договір, плідний як для цивілістики, так і для загальної теорії права. На думку Т.К. Примак «договір - це та, фундаментальна категорія, яка протягом вже декількох століть розробляється юридичною наукою, однак сказати, що є однозначне, несуперечливе її розуміння, було б помилково».

«Витоки договору - в обміні, який виникає в результаті суспільного розподілу праці», - писав Ф.І. Гавзе. Договір сприяє забезпеченню організованості, порядку і стабільності в економічному обороті. З його допомогою встановлюються взаємовигідні умови, а зрештою задовольняються й інтереси сторін. Про те, що договір - це правовий інститут цивільного права, підтверджує і висновок у ньому більше половини діючих цивільно-правових норм.

У Концепції розвитку цивільного законодавства Російської Федерації особливу увагу надається необхідності оптимізації цивільно-правового договору.

Договір поставки - це один з найважливіших інститутів цивільного права. Відома історія правового регулювання цього договору налічує майже чотири тисячі років. Договір поставки є найбільш поширеною угодою, спрямованої на передачу майна, яке перебуває у власності - іншому власнику. У процесі багатовікового розвитку правових систем відбувався своєрідний природний відбір норм про поставку, тісно пов'язаної з купівлею-продажем. Випадкові, невдалі положення з часом поступалися місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищуючи рівень юридичної техніки. Правові норми, спочатку регулювали тільки купівлю-продаж, поступово набули характеру загальних, вихідних положень для інших цивільно-правових угод. На сьогодні, договір роздрібної поставки - це один з основних видів цивільно-правових зобов'язань, застосовуваних у майновому обороті. Переміщення матеріальних благ у товарній формі, що становить основу будь-якого зобов'язання, у договорі поставки виступає в найбільш чистому вигляді, є його безпосереднім змістом. Особливе значення цього інституту в сучасному праві обумовлено великою гнучкістю, широтою сфери його застосування, адже по суті договір поставки - найбільш універсальна форма товарно-грошового обміну. ??

Вищ...Страница 1 из 13 | Следующая страница