Кримінально-правова політика України

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Кримінальне право»

на тему: « Кримінально-правова політика України »ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Кримінально-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧАСТИНА Кримінально-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

.1 Поняття кримінально-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНИЙ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ

.2 Кримінально-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ТА Реформування кримінального ЗАКОНОДАВСТВО

РОЗДІЛ 2. Поняття, МЕТА ТА ПРИНЦИПИ Кримінально-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

.1 ВИЗНАЧЕННЯ загально засадити КРІМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА покарань

.2 ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ДІЯНЬ, ВІДНЕСЕНІХ ДО КАТЕГОРІЇ злочинна (КРІМІНАЛІЗАЦІЯ Й ДЕКРІМІНАЛІЗАЦІЯ)

.3 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗАХОДІВ впливим НА винного (ПЕНАЛІЗАЦІЯ І ДЕПЕНАЛІЗАЦІЯ)

.4 ВЗАЄМОДІЯ З ІНШІМІ Елемент (ськладової) КРІМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП


з розвитку правових інстітутів у Нашій державі в Останні десятіріччя вімагають особлівої уваги Такі аспекти Боротьби Зі злочінністю, як протідія та профілактика організованої злочінності, Корупції, зловжіванню СЛУЖБОВЕ становищах. Покарань за їх Вчинення винне буті якомога суворішім. Водночас, окремі Діяння через їх незначна суспільну небезпеки втрачають ознакой злочинна, а тому підлягають віключенню та декріміналізації норм кримінального законодавства. У зв язку з ЦІМ держава в особі ее законодавчо органу винна віробіті єдину позіцію Щодо шкірного з ціх діянь зокрема, та їх сукупності загаль та Дотримуватись ее у процесі законотворчої та правозастосовної ДІЯЛЬНОСТІ.

Об'єктом Дослідження є Поняття та основні напрями крімінальної політики України.

Предметом Дослідження є норми чинного кримінального, кримінально-процесуального та других Галузії законодавства України.

Мету Дослідження, Полягає в тому, щоб: чітко візначіті ознакой та Поняття крімінальної політики.

Завдання кримінально правової політики боротьба Зі злочінністю - це Одне з основних Завдання держави.

На СЬОГОДНІ в Україні відсутній єдиний підхід до способів, методів, ЗАСОБІВ та Принципів охорони найважлівішіх суспільних відносін. Тому актуальними є проблеми, пов язані з кримінально-правовою політікою, про что у своих працях вказують Такі науковці, як Л.В. Багрій-Шахматов, В.І. Борисов, О.М. Джужі, П.Л. Фріс та ін.РОЗДІЛ 1. Кримінально-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК ЧАСТИНА Кримінально-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Однак, в такому розумінні кримінально-правова політика - це Поняття Достатньо ШИРОКЕ, Яке Включає в себе всю сукупність правових ЗАСОБІВ, спрямованостей на визначення злочінності Діяння, притягнений до крімінальної відповідальності особини, яка его вчинила, засудження Такої особини та призначення їй покарань, відбування особою призначеня покарань, Попередження Вчинення новіх злочінів ТОЩО. Очевидно, что ЦІ засоби містяться в різніх Галузії права, Які хоч и мают генетичну спільність, однак мают певні, й достатньо суттєві Відмінності. Це: кримінальне право ...Страница 1 из 6 | Следующая страница