Крайня необхідність: поняття, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони

Введення

крайній необхідність кримінальний право

Під крайньою необхідністю слід розуміти вимушене заподіяння особі шкоди правоохоронним інтересам з метою усунення небезпеки, що безпосередньо загрожувала людині, його правам та інтересам, а також охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена іншим шляхом.

При крайній необхідності складається така ситуація, коли небезпека загрожує охоронюваному правом інтересам. Усунути небезпеку, запобігти заподіяння шкоди цьому інтересу можливо тільки заподіявши шкоду іншому, також охоронюваному правом інтересу. Акт крайньої необхідності буде в наявності, якщо заподіяна шкода менше предотвращенного. Дією, що здійснюються в стані крайньої необхідності, може бути попереджено заподіяння шкоди особистості, правам даної особи та інших осіб, що охороняються законом інтересам суспільства або держави. Не визнається крайньою необхідністю заподіяння шкоди правоохоронним інтересам для захисту неправомірних інтересів особистості або інтересів інших осіб.

Ця тема цікава ще й тим, що важливе значення мають обставини, в яких відбувається акт крайньої необхідності. Наявність у особи можливості передбачити настання несприятливих наслідків для охоронюваного правом блага виключає ситуацію крайньої необхідності. При порятунок правоохоронюваним інтересу при крайній необхідності заподіюється шкода третім особам, які не причетним до виникнення небезпеки і створенню ситуації крайньої необхідності. Відповідно до Цивільним законодавством відшкодування шкоди покладається або на обличчя, його заподіяло, або на третю особу, в інтересах якої ця шкода була заподіяна. Однак з урахуванням обставин справи суд може повністю, або частково звільнити і того й іншого від відшкодування шкоди.

У КК вчинення злочину при порушенні умов правомірності крайньої необхідності визнається обставиною, що пом'якшує покарання.

Як і необхідна оборона, крайня необхідність усуває покарання. Але необхідна оборона є право. Крайня необхідність не є право. Вона лише вибачає людини. Знімає з його дій злочинний характер: - тому, що можна пробачити людям лагодити насильство в зазначеному стані;- Вона не повідомляє цим діям значення права.

Стан крайньої необхідності виникає там, де стикаються два охоронюваних законом інтересу та збереження одного важливішого досягається принесенням в жертву іншого менш важливого. Особа, що опинилося в стані крайньої необхідності з двох зол вибирає менше і, шляхом свідомого порушення одного з інтересів рятує інший, більш важливий за своїм значенням. Саме тому дії, що здійснюються в стані крайньої необхідності, корисні для суспільства, вони правомірні і морально виправдані.


Глава 1. Поняття і сутність інституту крайньої необхідності


§ 1.1 Поняття крайньої необхідності


У Кримінальному Кодексі РФ в його ст. 39 міститься положення включає в себе норму про крайню необхідність. Воно закріплює право людини на запобігання більшого зла ціною заподіяння меншої і, по суті, конкретизує конституційне право громадянина Російської Федерації на захист своїх прав і свобод всіма не забороненими законом способами. Стаття 45 Конституції РФ говорить: «1. Державний захист ...Страница 1 из 10 | Следующая страница