Правове регулювання банківських угод

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої НАУКИ

Якутська державний СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «державно-правових дисциплін»


Курсова робота

з дисципліни: «Банківська право»

на тему: «Правове регулювання банківських угод»Виконала Егасова Туйаріна ІванівнаЯкутськ - 2013 р.Зміст


Введення

Глава 1. Організація і діяльність комерційних банків

.1 Сутнісні характеристики діяльності комерційних банків в РФ

.2 Порядок створення та організаційно-правова структура комерційних банків

.3 Види юридичної відповідальності, пов'язані з діяльністю Банків

Глава 2. Регулювання діяльності комерційних банків

.1 Обов'язкові економічні нормативи для комерційних Банків

.2 Нагляд і аудит за діяльністю комерційних банків

Висновок

Список використаної літературиВведення


Наше життя і суспільство зазнали безліч глобальних змін за останні роки, що значно вплинуло на функції і діяльність держави, їх зміст. Реформування економічної, політичної та соціальної сфер життя російського суспільства продиктовано динамічно мінливих світом навколо нас і нашими потребами в правовій державі, здатному чуйно і швидко реагувати на зміну потреб суспільства, зміну або поява нових видів правовідносин, що вимагають законодавчого регулювання, еволюцію колишніх, сюди ж віднесемо усунення прогалин і суперечностей у правовій регламентації правовідносин. Як грошова і фінансова системи, банківська система є об'єктом фінансово-правового регулювання, оскільки вона пов'язана з суспільними відносинами, що виникають в процесі фінансової діяльності держави для забезпечення безперебійного здійснення його завдань, обслуговування інтересів публічної влади. Банківська система, будучи одним з найважливіших елементів економіки будь-якого сучасного держави, робить величезний, різносторонній вплив на життєдіяльність суспільства в цілому. Вона не тільки забезпечує акумуляцію вільних грошових коштів та їх залучення в офіційний оборот, але і є механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу, а також ключовим елементом розрахункового і платіжного механізмів господарської системи країни.

Безперебійне та ефективне функціонування державних органів та установ, розвиток суверенної держави в цілому безпосередньо залежать від стану банківської системи країни, від її стійкості і надійності. Без такої системи неможливе успішне здійснення державних економічних, соціальних, політико-правових, екологічних та інших програм і проектів. Сучасний стан банківської системи Російської Федерації прийнято характеризувати наступними особливостями:

) наявністю дворівневої банківської системи, що включає в себе Центральний банк ...Страница 1 из 10 | Следующая страница