Правове становище юридичних осіб

Введення


Тема даної роботи «Юридичні особи як суб'єкти міжнародного приватного права». Актуальність обраної теми полягає в тому, що у зв'язку з розвитком міжнародних економічних зв'язків зростає кількість суб'єктів, які здійснюють свою діяльність, не обмежуючись рамками однієї держави. У багатьох випадках виникає необхідність встановити, якому державі належить те чи інше юридична особа, тобто визначити його національність. Здійснити це на практиці досить важко, оскільки засновано юридична особа може бути в одній країні, місцезнаходження мати - в іншій, вести діяльність - у третій, а акціонерами його можуть бути фізичні та юридичні особи різних країн.

Будь-якій державі, допускающему іноземний капітал на свою територію, тим більше у пріоритетні сфери економіки, небайдуже, хто реально володіє тим чи іншим підприємством, чиї капітали й інтереси в ньому представлені. А між тим використовувані на практиці критерії визначення національності (особистого закону) юридичної особи в багатьох випадках не дозволяють виявити реальний зв'язок підприємства з економікою тієї чи іншої країни.

Об'єктом дослідження є закономірності правового регулювання інституту юридичних осіб як суб'єктів міжнародного приватного права.

Предмет дослідження склали чинні норми міжнародного приватного права, російського цивільного права, що регулюють питання визначення правового становища юридичних осіб, судова практика по спорах, що виникають при визначенні правового становища юридичних осіб, а також положення російської та зарубіжної правової науки , присвячені даній темі.

Мета даної роботи полягає у комплексному дослідженні правового становища юридичних осіб у міжнародному приватному праві, у виявленні теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з визначенням правового положення юридичних осіб у міжнародному приватному праві, та розробці пропозицій щодо зміни чинного законодавства .

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

. проаналізувати способи правового регулювання інституту юридичних осіб у міжнародному приватному праві;

. розкрити поняття особистого закону юридичної особи, розглянути і порівняти основні критерії визначення національності;

. дослідити специфіку правового становища російських юридичних осіб за кордоном та іноземних юридичних осіб в Росії;

. розробити науково обгрунтовані рекомендації та пропозиції з удосконалення норм, що регулюють правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві.1. Загальні положення


1.1 Особливості правового регулювання

юридичний закон правової іноземний

Вивчення в міжнародне право такої категорії, як юридичні особи, пов'язане з вирішенням ряду проблем не тільки практичного, а й теоретичного порядку. У області, так само як і в інших інститутах, і взагалі для міжнародного приватного права дуже характерно поділ усіх осіб, що діють на даній території, на вітчизняні (національні) та іноземні. Те ж саме має місце і стосовно до юридичних осіб. Одним з найважливіших обставин, який, перш за все, приймається в розрахунок при оцінці правового становища юридичної особи в ко...Страница 1 из 15 | Следующая страница