Право людини й громадянина на безпечне для ЖИТТЯ І здоров'я довкілля

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ имени ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


Кафедра екологічного права

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дісціпліні «Екологічне право України»

на тему: «Право людини й громадянина на безпечне для ЖИТТЯ І здоров я довкілля»
Студента 3 курсу, 4 групи, факультету № 10

Опанасюка Євгена Миколайовича

Керівник: ас. Суєтнов Євгеній Павловичм. Харків - 2013 рік

План


Вступ

1.Юрідічна природа права громадян на безпечне Навколишнє природньо середовище

2.Констітуційно-правові засоби забезпечення реалізації права громадян на безпечне для життя та здоровя Навколишнє природньо середовище

. Організаційно-правові форми відшкодування Шкоди, спрічіненої порушеннях права громадян на безпечне Навколишнє довкілля

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


Розуміння проблем екології грунтується на тому, что людство є Частинами екологічної системи, корістується природніми ресурсами та Цілком поклади від стану екології.

Чи не КОЖЕН громадянин знає, что в конституції України, у статьи 50, прямо закріплено право на безпечне для життя и здоров я довкілля та на відшкодування завданої порушеннях цього права Шкода.

Екологічні права громадян - це закріплені в законі и гарантовані системою права возможности у сфере охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, Використання природного середовища. Забезпечення екологічних прав є основою екологічної політики Держава і метою ее Здійснення. Екологічні права обумовлені жіттєвімі потребами людини, необхідністю гарантуваті екологічно Безпечні умови життя людини як найвищої соціальної цінності.

Смороду пов'язані Із правом на сприятливі екологічно безпечне Навколишнє середовище, оскількі у небезпечних, несприятливим НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі порушується право на життя, підріваються его Природні умови.

Вперше право на життя в сприятливі НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі Було закріплено в декларації Стокгольмської (1972 р.) конференции ООН з НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. З тексту Декларації віпліває, что право на життя у сприятливі НАВКОЛИШНЬОГО середовіщі є таким же фундаментальним правом людини, як право на свободу и Рівність. Сприятливі Навколишнє середовище відповідно До Декларації - це таке середовище, Яке дозволяє вести гідне життя. У Стокгольмській декларації право на сприятливі Навколишнє середовище пов'язане з ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ людини за Охорона і покращення его стану на благо теперішнього и майбутнього поколінь.

Концептуальні ідеї Стокгольмської конференции нашли свое відображення в других міжнародніх актах: заключний акті Наради 3 питання безпека й співробітніцтва у Европе (1975 р.), у Конвенції про транскордонного забруднення на Великі відстані (1979 р.), у резолюції генеральної Асамблеї ООН «Про історічну відповідальність держав За забезпечення природи Землі для теперішнього и майбутніх покол...Страница 1 из 14 | Следующая страница