Способи викладу правової норми в правових актах

ЗМІСТ


ВСТУП

. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМИ ПРАВА

.1 Поняття, ознаки норми права

.2 Структура норми права

.3 Способи викладу норми права в статтях нормативного акта

. КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ ПРАВА

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ


ВСТУП


Правова норма - первинний осередок права, в якій закладена самостійна програма впливу на регульовані відносини і свідомість їх учасників.

Суб'єкти права мають справу, перш за все з окремими нормами права, безпосередньо на них засновують свої права, свободи і обов'язки. Представляючи собою найпростіший елемент права, норма права має всі ознаки права в цілому.

Норми права регулюють найбільш важливі суспільні відносини, встановлюючи межі можливого, дозволеного поведінки суб'єктів права, виступаючи мірою свободи людини в суспільстві. Але правові норми можуть наказувати індивіду і цілком певний варіант поведінки, забезпечуючи реалізацію законних прав та інтересів інших осіб. Соціальна цінність норм права полягає в тому, що вони стабілізують суспільні відносини, забезпечуючи передбачуваність поведінки всіх їх учасників. Тому норма права виступає як встановлене чи санкціоноване державою загальне правило поведінки, забезпечене державою, розраховане на невизначене число однотипних випадків і обов'язкове для кожного в умовах передбаченої ситуації. Загальне правило в нормі права, як правило, формулюється шляхом визначення прав і обов'язків учасників відносин даного виду.

Мета курсової роботи - дослідити структуру, зміст, способи викладу правової норми.

Для досягнення поставленої мети повинні бути використані наступні завдання:

розглянуто поняття правової норми;

виявлено особливості структури правової норми;

вивчені способи викладу правової норми в правових актах.

При написанні курсової роботи використана наукова та навчальна література з теорії держави і права, яка розглядає проблеми структури, змісту та класифікації правових норм, а також особливостей її викладу на сучасному етапі розвитку права.


1. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМИ ПРАВА


1.1 Поняття, ознаки норми права


Норма (від латинського norma) означає правило поведінки, зразок (модель), точне розпорядження. Іншими словами, норма являє собою відомості про можливе і належному поведінці учасників суспільних відносин, тобто міру свободи суб'єктів у конкретних взаєминах. Цей масштаб свободи може бути виражений у діяльності суб'єкта як здатність свідомо вибирати той чи інший варіант поведінки і діяти на свій розсуд в рамках дозволеного. Отже, безпосереднім змістом норми є укладена в ній інформація про поведінку суб'єктів відносин. Соціальна норма є завжди правило належної поведінки, вона адресується суб'єктам суспільних відносин. Юридична норма відрізняється від інших видів соціальних норм тим, що має предоставительно-зобов'язуючий характер і є загальнообов'язковим правилом поведінки. У сучасних правових системах юридичні норми в своїй основній масі встановлюються (санкціонуються) державою.

Юридична норма - це одна з реальн...Страница 1 из 18 | Следующая страница