Суб'єкти податкових правовідносин

Курсова робота

Тема: Суб'єкти податкових правовідносин


Зміст


Введення

. Загальні положення про суб'єктів податкових правовідносин

1.1 Поняття і класифікація суб'єктів податкових правовідносин

.2 Нормативно-правові акти, що встановлюють правовий статус суб'єктів податкових правовідносин

2. Правовий статус суб'єктів податкових правовідносин

.1 Зміст правового статусу приватних суб'єктів

.2 Зміст правового статусу публічних суб'єктів

Висновок

Список використаних джерел

Додатки


Введення


Нині є необхідність теоретичного дослідження однієї з категорій фінансового права в цілому, та податкового права зокрема. Актуальність обраної теми курсової роботи обумовлена ??теоретичної та практичної значимістю питань, що стосуються нормативно-правового регулювання податкових правовідносин і суб'єктів (учасників) цих відносин, а так само їх динамічним розвитком, в Російській Федерації.

Податки виступають основним методом збирання грошових коштів в процесі здійснення фінансової діяльності. Тому виникають податкові правовідносини між суб'єктами нерозривно пов'язані саме з об'єктивною необхідністю для будь-якої держави здійснення даного виду діяльності як найважливішого інструменту досягнення поставлених перед ним загальносоціальних, публічних цілей і завдань.

Розвиток нормативно-правової бази та застосування норм законодавства про податки і збори, щодо суб'єктів податкових правовідносин потребує подальших дослідженнях податкових правовідносинах.

Важливим моментом, є визначення специфіки будь-якого суб'єкта податкового правовідносини, тому необхідно чітко відмежовувати суб'єкти податкового правовідносини від інших осіб, що беруть участь у правовідносинах.

Метою роботи є вивчення та систематизування інформації, безпосередньо пов'язаної з суб'єктами податкових правовідносин.

Основним завданнями курсової роботи виступають:

- Розгляд суб'єктів податкових правовідносин як таких;

- Класифікація та впорядкування суб'єктів податкових правовідносин;

Дослідження системи нормативно-правових актів, що встановлюють правовий статус суб'єктів податкових правовідносин;

Розгляд змісту правового статусу суб'єктів податкових правовідносин;

Розгляд практичної сторони реалізації прав, обов'язків і відповідальності суб'єктів податкових правовідносин.

Об'єктом дослідження служать суспільні відносини, що виникають між їх учасниками, в процесі встановлення, введення, справляння податків і зборів, оскарження актів податкових органів та дій, або бездіяльності їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за порушення законодавства про податки і збори.

Предметом дослідження є норми права, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі встановлення, введення, справляння податків і зборів, оскарження актів податкових органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та ...Страница 1 из 4 | Следующая страница