Суб'єкти правовідносин

освітні установи ПРОФСПІЛОК ВИЩОЇ ОСВІТИ

«АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Ярославський філія

Юридичний факультет


Курсова робота

З дисципліни: Теорія держави і права

Тема: Суб'єкти правовідносин


Ярославль 2013


ВСТУП


Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі 3 і 2 тисячоліття до н.е. призвело до корінних змін у політичній, економічній, духовній та інших сферах життя людського суспільства. Разючі зміни відбулися в соціальній сфері - у відносинах людей і їх колективних утвореннях між собою, організації громадських відносин. У людей на відміну від інших істот Землі громадське початок набуло великого розмаху. І дійсно ми складаємося з зв'язків з іншими людьми. Якщо перервати ці зв'язки, то можна отримати непередбачувані результати, аж до повного руйнування людського єства і деградації особистості. Громадські зв'язки і відносини отримують зараз все більшого розмаху. Ми всі є учасниками різноманітних правовідносин, в цьому і проявляється принцип соціалізації.

У процесі суспільного життя люди постійно вступають у різного пологів відносини (зв'язку): політичні, трудові, сімейні, відносини обміну та ін Суспільні відносини, будучи врегульованими нормами права, стають правовими відносинами. Правові відносини - це суспільні відносини, врегульовані правом. А правові регулювання - це процес наділення учасників суспільних відносин правомочностями, обов'язками, відповідальністю, а також реалізації цих правомочностей, обов'язків, відповідальності, процес перетворення учасників в суб'єктів правових відносин.

Тема даної курсової роботи - «Поняття і види суб'єктів права» - актуальна в силу того, що, по-перше, важливо мати чітке уявлення і розуміння того, хто є суб'єктами права, по-друге, суб'єкта права виступають учасниками правовідносин, правовідносини в свою чергу є формою реалізації права, в-третіх, суб'єкти права несуть суб'єктивні права і юридичні обов'язки, що становлять елементи правовідносини.

Метою даної роботи є описати сутність поняття та видів суб'єктів права. Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються такі проміжні завдання:

. показується загальна характеристика суб'єктів права;

. описується правовий статус громадян як суб'єктів права;

. розглядаються юридичні особи як суб'єкти права;

. описуються держава і державні (муніципальні) освіти як суб'єкти права.


1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВІДНОСИН


.1 Поняття основні риси і види правовідносин. Склад правовідносин


Правовідносини - це виникаючі відповідно до вимог норм права суспільні відносини, учасники якого мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантовані державою.

Правові відносини виступають як юридична форма інших відносин. Тому з точки зору...Страница 1 из 3 | Следующая страница