Проблеми Здійснення Правосуддя Щодо неповнолітніх в Україні

Вступ


Актуальність теми . Демократична держава, яка дбає про свое майбутнє, що не может буті Байдужим до долі дітей, и самперед тихий, Які вступили у Конфлікт із Законом. На жаль, Процеси, что відбуваються останнім годиною в Українському суспільстві, Вкрай негативно вплівають на Формування молодого Покоління; зокрема, про це свідчіть ЗРОСТАННЯ уровня злочінності среди неповнолітніх. Хочай в Останні роки й Прийнято низьку Законів, спрямованостей на захист прав, свобод і закон інтересів неповнолітніх, аналіз статистичної звітності та даних судової практики свідчіть, что в багатьох випадка держава та суспільство почінають

реагуваті на проблеми неповнолітніх, коли Процеси кріміналізації неповнолітніх стають незворотніх.

Проблема злочінності среди неповнолітніх булу ї залішається однієї Зі складних проблем нашого Суспільства, оскількі Правопорушення в середовіщі неповнолітніх заважають, по перше, формуваня соціально цінної ОСОБИСТОСТІ неповнолітнього; по одному, завдають суспільству значний витрат трудових ресурсів (позбав третіна покарань повертаються до повноцінного суспільного життя); по-Третє, злочинність неповнолітніх відіграє значний роль у формуванні рецідівної злочінності (Дві третіні рецідівістів розпочінають свой злочинний шлях ще неповнолітнімі).

Проблеми крімінальної відповідальності неповнолітніх нашли свое відображення у працях знаних вчених-дослідніків, юрістів та практіків таких як, А.М. Бойко, В.К.Гріщук, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, М.І. Хавронюк, Т.І. Чернявська, Н.С. Юзікова та Інші.

Важлівість тематики зумов мету Дослідження в площіні АНАЛІЗУ проблем крімінальної відповідальності неповнолітніх в сучасности Українському суспільстві.

Метою роботи є визначення проблем Здійснення Правосуддя Щодо неповнолітніх в Україні, окресленості основних напрямків крімінальної політики Щодо призначення покарань неповнолітнім, віділення пріорітетніх напрямків розвітку законодавства України Стосовно особливая крімінальної відповідальності неповнолітніх.

У відповідності з метою постають наступні Завдання

Розкрити соціальну СУТНІСТЬ та правову природу крімінальної відповідальності;

- Узагальнити наукові розробок вітчізняніх та зарубіжніх науковців Із цієї проблеми;

- здійсніті комплексний науковий аналіз нормативно-правової бази Щодо крімінальної відповідальності неповнолітніх;

- проаналізуваті судової практики Щодо призначення покарань неповнолітнім;

- внести обгрунтовані Предложения Щодо удосконалення кримінального законодавства про притягнений неповнолітніх до крімінальної відповідальності;

Про єктом роботи є проблеми особливая крімінальної відповідальності неповнолітніх.

Предметом Дослідження є чінне кримінальне законодавство України, практика его! застосування, статистичні дані, а такоже система наукових поглядів з приводу досліджуваніх проблем.

Методологічною основою Дослідження є Прийняті сучасности правовою наукою загальнонаукові методи Пізнання, что грунтуються на візнанні загальнолюдського цінностей як пріорітетів будь-якого науков...Страница 1 из 13 | Следующая страница