Підприємства, установи та громадські об'єднання як суб'єкти адміністративно-правових відносин

ВСТУП


Учасниками (сторонами) адміністративно-правових відносин є різні за своїм правовим положенням підприємства (господарські товариства і товариства), установи, громадські об'єднання та інші некомерційні організації (споживчі кооперативи, фонди тощо), які здійснюють, відповідно, господарські, управлінські, соціально-культурні та інші функції, що забезпечують матеріальні і духовні потреби людей, суспільства і держави.

Для правильної та всебічної характеристики адміністративно-правового статусу кожної з організацій окремо важливе значення має їх класифікація. Вона проводиться по цілях їх діяльності, організаційно-правовими формами, обсягом і характером повноважень щодо розпорядження належним їм майном, а також по підпорядкованості або підвідомчості.

Обрана мною тема «Підприємства, установи та громадські об'єднання як суб'єкти адміністративно-правових відносин» досить актуальна, оскільки на сьогоднішній день центральною ланкою ринкової економіки, є господарюючі суб'єкти - це різні підприємства, установи, домашні господарства, громадські об'єднання.

Об'єкт дослідження - підприємства, установи та громадські об'єднання, як суб'єкти адміністративно-правових відносин.

Предмет дослідження - сутність і ознаки підприємств, установ та громадських об'єднань як суб'єктів адміністративно-правових відносин.

Мета дослідження - визначити поняття підприємств, установ, громадських об'єднань; розглянути адміністративно-правовий статус підприємств, установ, громадських об'єднань; розкрити особливості взаємовідносини органів внутрішніх справ з підприємствами, установами та громадськими об'єднаннями.

Завдання дослідження:

1. Вивчення чинного законодавства у сфері адміністративно-правових відносин;

2. Розгляд понять і класифікації підприємств, установ, громадських об'єднань.

3. Звернути увагу на особливості взаємовідносини органів внутрішніх справ з підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями;

Методи збору та обробки інформації:

. Метод системного підходу

. Аналіз статистичних даних.

. Вивчення та узагальнення наукової літератури.

. Динамічні і статистичні методи

Робота складається з двох глав. Глава перша присвячена адміністративно-правовим статусом, основним поняттям і видами підприємств та установ. Взаємовідносини органів внутрішніх справ з підприємствами установами. Глава друга розглядає адміністративно-правовий статус, основні поняття і види громадських об'єднань. Взаємовідносини органів внутрішніх справ громадськими об'єднаннями.

Теоретичною основою для написання курсової роботи послужили роботи таких авторів, як Альохін А.П., Бахрах Д.Н., Івакін А.А., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. та інші.ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ - ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


1.1. Адміністративно-правовий статус підприємств і установ, їх поняття і види


До числа суб'єктів адміністративного права належать підприємства (господарські товариства і суспільства), установи та інші не...Страница 1 из 12 | Следующая страница