Умови цивільно-правової відповідальності

Зміст


Введення

Глава 1. Загальні положення про цивільно-правової відповідальності

1.1 Поняття цивільно-правової відповідальності

1.2 Види цивільно-правової відповідальності

Глава 2. Умови цивільно-правової відповідальності

2.1 Поняття і склад цивільного правопорушення

2.2 Протиправність як умова цивільно-правової відповідальності

2.3 Шкода (збитки) як умова цивільно-правової відповідальності

2.4 Причинний зв'язок як умова цивільно-правової відповідальності

2.5 Вина як умова цивільно-правової відповідальності

Висновок

Список використаних джерелВведення


Відповідальність - одна з основних юридичних категорій, широко використовувана у правозастосовчій діяльності. Проте сам термін «відповідальність» багатозначний і вживається в різних аспектах. Можна розрізняти соціальну, моральну, політичну, юридичну відповідальність. Соціальна відповідальність - узагальнююче поняття, що включає всі види відповідальності в суспільстві. З цієї точки зору моральна і юридична відповідальність - різновиди (форми) соціальної відповідальності.

Вельми широким є і поняття моральної відповідальності. Їм охоплюється відповідальність особи не тільки перед іншими членами суспільства або соціальними утвореннями, а й моральна відповідальність перед самим собою, що розглядається як почуття обов'язку, як «відповідальна поведінка», як моральний обов'язок і готовність дати звіт у своїх діях. Вона виражається у формі морального осуду відповідної поведінки і звернена, насамперед, на формування майбутньої поведінки особи. Тому моральну відповідальність зазвичай іменують позитивної, або перспективної, відповідальністю. На відміну від цього юридична відповідальність завжди пов'язана з певною оцінкою наслідків минулого, що мав місце поведінки. Тому її називають також ретроспективної відповідальністю. Разом з тим юридична відповідальність - завжди наслідок правопорушення, тобто порушення правових приписів, але не моральних заборон або велінь моральності (хоча останні в ряді випадків і лежать в основі юридичних норм).

Питання про відповідальність і про цивільно-правової відповідальності зокрема є одним з найбільш складних і дискусійних у вітчизняному праві. Він з давніх часів привертав увагу юристів і активно ними розроблявся, але, незважаючи на це, гострота і кількість дискусійних і нерозв'язних питань не зменшуються. У відомому сенсі це пов'язано з позицією законодавця, ретельно уникає будь-якого визначення відповідальності. Це дає більше підстав висувати все нові точки зору щодо правової природи інституту цивільно-правової відповідальності. У вітчизняній науці не сформувалося єдиної думки по суті розглянутого поняття. Існують різні теорії про сутність цивільно-правової відповідальності та різноманітні, досить далеко розходяться її визначення.

Метою курсової роботи є аналіз і виявлення особливостей цивільно-правового інституту відповідальності.

Для досягнення зазначеної мети нами були поставлені наступні завдання:

а) розглянути поняття, суть і види цивільної відповідальності;

б) розкр...Страница 1 из 16 | Следующая страница