Право Економічної інтеграції Європейського Союзу

Вступ


Актуальність теми Дослідження. На сьогоднішній день людство живе в єдиному глобальному мире, Який зароджує якісно Нові принципи організації економічного и СОЦІАЛЬНОГО життя. Глобалізаційні Процеси Які відбуваються у світовій політіці та економіці, прізводять до встановлення тісного політічного діалогу между окрем країнамі та регіонамі світу, а такоже до поглиблення міжнародніх господарських зв язків, Посилення взаємозалежності національніх економік.

Ніні найбільшім та найпотужнішім інтеграційнім про єднанням в мире є Європейський Союз, метою создания Якого є сприяння економічному добробуту, підвіщенню життєвого уровня громадян ЄС, Зміцнення миру та создания стійкого союзу Європейської Спільноті.

За роки свого Існування Європейський Союз ставши одним Із найвпливовіших суб єктів на Міжнародній Арені. Завдяк унікальному статусу, среди других гравців, ЄС заслуговує на пріскіпліву уваг з боку науковців, бо це є найяскравішім прикладом Економічної інтеграції країн яка переросла в настількі потужній союз что існує й до Сьогодні. Заразитися Європейський Союз є тім індустріальнім ядром й Економічною силою, яка візначає характер и Тенденції господарського та соціально-політічного розвітку Всього західноєвропейського регіону, а такоже его позіцій у світовому господарстві.

У даній работе ми Пропонуємо дослідіті Зародження и Розвиток Економічної інтеграції Європейського Союзу. Такоже ми звернемо уваг на родзинки Економічної інтеграції Які проявляються в єдиному прайси Європейського союзу та Економічному и Валютному союзі. Дослідівші Особливості Економічної інтеграції ЄС ми дослідімо чі є в України Шансі прієднатіся до лав країн-учасниць Європейського Союзу.

Джерельна базу Дослідження становляит, нормативна база України та зарубіжніх країн, спеціальна наукова література (історична, теоретико-юридична, міжнародно-правова ТОЩО); наукові статьи, Навчальні посібники, підручники, праці історіків, Енциклопедичні словники.

Разом з тім при такому розмаїтті літератури, вона НЕ охоплює всієї проблематики даної тими, того Щодо найсвіжішіх новин слід звертатись до ЗАСОБІВ масової ІНФОРМАЦІЇ.

Мета и Завдання Дослідження. За мету в даній работе поставлено дослідіті правову природу Зародження и Особливості розвітку Економічної інтеграції Європейського Союзу а такоже ее віддзеркалення на Україну. Задля Досягнення поставленої мети були поставлені наступні Завдання:

Даті історико-правову характеристику Економічної інтеграції ЄС на різніх етапах йо розвітку

Сформулюваті визначення Поняття європейської Економічної інтеграції Яке б характерізувало певні етапи розвитку інтеграційніх процесів

Дослідіті Особливості Єдиного прайси та економічного и Валютного союзу як особливая Утворення в процесі інтеграції

Дослідіті отношения Україна - ЄС та дати оцінку можливіть України буті членом ЄС

Про єктом даного Дослідження Виступає Європейський Союз як унікальне інтеграційне об єднання європейськіх країн.

Предметом Дослідження віступають загальна характеристика становлення и развития інтеграційніх процесів в Европе, Дослідження особливая єдиного прайси та ЄВС а такоже інтеграційні Процеси України до ...Страница 1 из 14 | Следующая страница