Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин

ЗМІСТ


ВСТУП

1. ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1.1 Поняття та особливості фінансових правовідносин

2. СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

2.1 Поняття та види суб'єктів фінансових правовідносин

2.2 Республіка Білорусь і суб'єкти Республіки Білорусь як суб'єкти фінансового права

2.3 Колективні суб'єкти фінансового права

2.4 Індивідуальні суб'єкти фінансового права

. Захист прав суб'єктів фінансових правовідносин

ВИСНОВОК

Список використаних джерел


ВСТУП


Фінансовий механізм впливу на економіку являє собою сукупність важелів, використовуються державою з метою стимулювання виробництва, фінансування науково-технічного прогресу, створення системи страхового захисту учасників суспільного відтворення.

Податки не є єдиним фінансовим інструментом стимулювання виробництва. Як правило, їх роль в цій якості перебільшується. Не менш важлива фінансова підтримка тих суб'єктів господарювання, які виявилися неконкурентоспроможними з не залежних від них причин. Наприклад, в силу державного втручання в питання ціноутворення. У цьому зв'язку багато країн використовують механізм дотування таких суб'єктів господарювання.

У розвинених країнах в даний час практично весь приріст продуктивності суспільної праці досягається за рахунок створення і впровадження нової техніки і технологій. Роль фінансів у стимулюванні науково-технічного прогресу багатогранна. Сучасна наука? дорога сфера.

Фінансовий механізм науки включає сукупність грошових фондів, за рахунок яких здійснюється фінансування науково-технічних розробок, економічні стимули, ефективну систему розподілу ресурсів на всіх етапах, включаючи початок впровадження досягнень науково-технічних і дослідно-конструкторських робіт у виробництво, створення необхідних матеріальних умов для залучення вчених найвищої кваліфікації.

Фінансова система і фінансова діяльність держави не можуть бути не підпорядковані певному управлінському впливаю, а суб'єкти системи у своїй діяльності не можуть не дотримуватися певних правил поведінки. Державний вплив і керування полягає в тому, що за допомогою наділення суб'єктів правами, обов'язками, функціями вона (держава) направляє такі відносини в певне русло.

Фінансові відносини виключно різноманітні і можуть бути згруповані за різними підставами. За суб'єктним складом це відносини: між Республікою Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями; між республіканськими органами управління фінансовою системою та відповідними місцевими органами представницької і виконавчої влади; між фінансовими і податковими органами, з одного боку, підприємствами та громадянами? з іншого; а також міжнародними фінансовими організаціями.

Вищесказаним, на наш погляд, і зумовлена ??актуальність цього курсового дослідження.

Виходячи з актуальності курсової роботи на тему «Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин» і ступеня її розробленості в цьому дослідженні була поставлена ??наступна мета: здійснити аналіз поняття «суб'єкти фінансових правовідносин» і вивчити роль суб'єктів фінансових правовідносин у функціонуванні фінансової системи держави.

Виходячи з поставленої мети, завданнями цієї курсової роботи є:

. Розглянути поняття «фінансові правовідносини».

. Вивчити правовідносини суб'єктів фінансів.

. Досл...Страница 1 из 17 | Следующая страница