Особливості правової системи Російської Федерації

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

.1 Поняття правої системи та її елементи

.2 Функції правової системи

Глава 2. ОСНОВНІ РИСИ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ

.1 Види правових систем

.1.1 Романо-германська правова система

.1.2 Англосаксонська правова система

.1.3 Африканська правова родина (система)

.1.4 Мусульманська правова система

Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

.1 Основні риси правової системи в Російській Федерації

.2 Правові системи суб'єктів Російської Федерації: сучасний стан та розвиток

Висновок

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП


Сучасну правову дійсність стало важко відбивати за допомогою старих, часом дуже вузьких конструкцій. Потрібні більш широкі побудови (комплекси), що дозволяють виробляти відповідно і більш гнучкі й адекватні наукові операції, досягати вищих рівнів узагальнення, абстракції. Одна з таких категорій - правова система, яка дає можливість аналізувати і оцінювати всю правову реальність в цілісному вигляді, а не окремі її компоненти.

Правова система є сложноструктурное, багаторівневе утворення, що складається із сукупності елементів і підсистем, що має свою історію, соціально-економічні, політичні, національні та культурні підстави і передумови розвитку.

Завдяки своїм системним та державно-владним якостям, правова система забезпечує організованість і стабільність внутрішньосистемних громадських зв'язків, охороняє цілісність соціального організму, нейтралізує, витісняє негативні явища з суспільного життя. Причому, якщо при адміністративно-командних, авторитарних режимах держава, використовуючи право як знаряддя примусу і ідеологічне прикриття, намагається проникнути в усі пори суспільного життя і підпорядкувати її своєму впливу, забезпечуючи таким чином цілісність суспільства, то розвинена демократична правова система здатна зв'язати сама держава, встановити межі державної влади та створити правові умови для єднання суспільного організму на добровільних, гуманістичних засадах.

Правова система - це не застигла, статична сфера суспільства. Вона постійно змінюється, що призводить до складних сполученням різних її елементів, обумовлених об'єктивними закономірностями розвитку соціуму.

Дана тема актуальна у зв'язку з тим, що на сьогоднішньому етапі правова політика Російської держави і багатьох інших держав знаходиться в стадії становлення і оформлення. Втім, точно так само зазнає істотні зміни і сама правова надбудова. Це обумовлено не тільки змінами, що відбуваються в економіці, а й новим ставленням до сутності і значенням права.

Об'єкт дослідження - правова система суспільства

Предмет дослідження - поняття правових систем суспільства, їх особливості.

Мета роботи - ознайомитися з поняттям, значенням і сутністю правової системи суспільства.

Виходячи з поставленої мети, виділимо наступні завдання:

). Розглянути поняття правової системи та її елементів;

2). Вивчити функції правової системи;

). Розглянути види правових систем;

). ...Страница 1 из 16 | Следующая страница