Особливості правового регулювання трудових відносин з медичними працівниками

ЗМІСТ


ВСТУП

1. СУЧАСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.1 Нормативно - правові акти у регулюванні трудових відносин медичних працівників

1.2 Особливості укладення трудового договору з медичними працівниками

2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У Магаданській області

2.1 Особливості правового регулювання праці медичних працівників в Магаданській області

2.2 Проблемні питання практики застосування норм про регулювання праці медичних працівників

ВИСНОВОК

СПИСОК


ВСТУП


Російське трудове законодавство являє собою одну з найважливіших галузей соціальної сфери і є одним з головних факторів заощадження нації.

Кризові явища в економіці та соціальній сфері країни істотно відбилися на даній галузі. Серед моментів, які негативно впливають на розвиток охорони здоров'я, можна назвати фінансування галузі за залишковим принципом, коли виділяються асигнування в кілька разів нижче необхідних для забезпечення якісною медичною допомогою.

Дана ситуація не створює у медичних працівників зацікавленості в поліпшенні якості медичної допомоги, чим обгрунтовується необхідність розробки в охороні здоров'я нових механізмів правового регулювання праці медичних працівників, спрямованих на підвищення зацікавленості у вдосконаленні професійних знань, активізацію творчого потенціалу кожного працівника , на поліпшення якості медичної допомоги населенню.

Актуальність теми дипломного дослідження обумовлена ??не тільки цими, а й іншими проблемами правового регулювання трудових відносин працівників медичної сфери - множинністю нормативних правових актів, недосконалістю їх норм, пробілами трудового законодавства в цій частині.

Мета дослідження полягає у розгляді комплексу правовідносин у сфері медичної діяльності і трудового договору з медичними працівниками, зайнятими у державній та муніципальній системах охорони здоров'я, і ??на цій основі - розробці пропозицій щодо подальшого вдосконалення законодавства про працю цих працівників.

У відповідності з поставленою метою можна сформулювати наступні завдання:

вивчити нормативно-правові акти регулюють працю медичних працівників;

виявити особливості укладення трудового договору з медичними працівниками;

виявити особливості правового регулювання праці медичних працівників в Магаданській області (робочий час і час відпочинку, охорона праці, атестація робочих місць);

розглянути проблемні питання практики застосування норм про регулювання праці медичних працівників та внести пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства.

Об'єктом даного дослідження є трудові правовідносини, що виникають з медичними працівниками державної і муніципальної системи охорони здоров'я.

Предметом дослідження є сукупність норм трудового права регулюють трудові відносини медичних працівників, та практика їх застосування.

Теоретичною основою дипломного дослідження є пр...Страница 1 из 8 | Следующая страница