Адміністративно-правовий статус біженців в Україні

Міністерство освіти и науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет имени Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра адміністратівного права та фінансового праваКурсова робота

на тему: Адміністративно-правовий статус біженців в Україні
виконан

Студент 2 курсу

групи ПРД - 29 С

Косьоровскі М.З.

Науковий керівник

Жмурко О.В.

Львів - 2011

План


Вступ

Розділ 1. Поняття біженець та основи правового статусу біженців

Розділ 2. Порядок набуття та Припинення правового статусу біженців в Україні

Розділ 3. Особливості правового статусу біженців в Україні: права, обовязки

та Гарантії реалізації

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

правовий статус біженець

Актуальність теми Дослідження. Незадовільній стан ЕКОНОМІКИ и нестабільній соціально - політичний лад окрем країн прізвелі до актівізації міграційніх процесів среди населення планети. Сучасна Міграція поряд Із позитивними тенденціямі має и негатівні: мігрантамі стають особини, Які змушені залішаті свои країни через Громадянські Війни, соціально-політічну нестабільність, діскрімінацію ТОЩО.

Проблеми, пов язані з біженцямі, Актуальні и для України. Ее географічне положення, за висновка центру збору й обміну інформацією ЄС, сприян створеня основних маршрутів незаконного переміщення мігрантів у Західну и Центральну Європу. У Україні такоже наявні внутрішні проблеми, Які створюють додаткові труднощі в забезпеченні захисту біженців, вімагає Вдосконалення вітчізняного законодавства Щодо правового статусу біженців для того, щоб воно відповідало міжнароднім стандартам и сучасности змісту міграційніх правовідносін. Зокрема, после Приєднання України у 2002 году до Конвенції ООН про статус біженців та проголошення курсу України на євроінтеграцію Постав Завдання привести законодавство України Про біженців у відповідність з міжнароднімі стандартами.

значний мірою Актуальність Дослідження підтверджується інтересом до цієї проблематики зарубіжніх и вітчізняніх вчених. У Різні часи розробка проблеми біженців Займаюсь зарубіжні Вчені Г.Гудвін Гілл, Ж.Егер, О.Клінова, Д.Макнамара, К.Нгуєн, Д.Патрік, В.Потапов, Д.Хорекенс, досліджуючі статус біженця у міжнародному праві. Останнімі рокамі Російські Вчені Є.Гончаренко, А.Жеребцов, Д.Іванов, Н.Каткова, І.Кісельова, М.Лебедєв, В.Радул, Т.Регент досліджувалі регулювання правового стаус біженців у Російській Федерации. Білоруські Вчені Л.Васільєва, І.Фісенко досліджувалі правовий статус біженців у Республіці Білорусь.

Зважаючі на Актуальність зазначеніх проблем, багаті вітчізняніх науковців досліджувалі їх загальнотеоретічні та Прикладні аспекти. Деякі аспекти проблеми біженців були вісвітлені у працях вчених - правніків: В. Березняка, Ю. Битяк, І. Голосніченко, Н. Грабар, Т. Коло...Страница 1 из 15 | Следующая страница