Адміністративно-правові форми реалізації виконавчої влади

ЗМІСТ


ВСТУП

. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

.1 Поняття форми реалізації виконавчої влади

.2 Правовий акт як основна форма реалізації виконавчої влади

.3 Етапи створення правових форм реалізації виконавчої влади

. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

2.1 Класифікація адміністративно-правових форм реалізації виконавчої влади

2.2 Види нормативних правових актів органів виконавчих влади

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


У сучасних умовах проведення активних державно-правових перетворень, пошуку оптимальних моделей взаємодії держави і суспільства на перший план висуваються питання створення ефективної системи виконавчої влади. Чинна концепція адміністративного реформування свідчить, що на виконавчу владу покладаються значні завдання і функції: федеральні органи виконавчої влади здійснюють вироблення державної політики та функцію нормативно-правового регулювання.

Очевидний факт визнання за федеральними органами виконавчої влади статусу органів, здатних компетентно і оперативно реагувати на мінливі умови суспільного життя. Адміністративно-правові форми реалізації владних повноважень виконавчих органів маю мета - нормативне забезпечення дії закону, тобто його виконання. Однак правотворча діяльність федеральних органів виконавчої влади не має належної правової основи. Законодавчо не встановлено форми нормативно-правових актів, що видаються цими органами, параметри правотворчого процесу і, головне, законодавчо не закріплено саме право на прийняття нормативних правових актів федеральними органами виконавчої влади - право на правотворчість. Спроба нормативного встановлення права на прийняття нормативних правових актів федеральними міністерствами допомогою закріплення за ними функції нормативно-правового регулювання лише посилила зазначену проблему. Спочатку закріплюється в статусі федерального міністерства, в даний час дана функція реалізується і іншими федеральними органами виконавчої влади - федеральними службами і федеральними агентствами. Більш того, всі федеральні органи виконавчої влади, наділені і не наділені функцією нормативно-правового регулювання, приймають нормативні правові акти. Зазначені факти свідчать про актуальність досліджень, спрямованих на вивчення розвитку та ефективності використання адміністративно-правових форм реалізації виконавчої влади, а також аналізу правових основ реалізації повноважень органів виконавчої влади з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення системи адміністративно-правових форм реалізації виконавчої влади.

Форми реалізації державної влади вивчалися в роботах Р.Ф. Васильєва, М. Н. Ніколаєвої, В.І. Новосьолова, А.Ф. Ноздрачова, З.М. Рахліна, Л.М. Розіна, Н.Г. Саліщевой, Ю.А. Тихомирова та інших авторів. В даний час відсутні комплексні дослідження адміністративно-правових форм реалізації виконавчої влади, що і визначило вибір теми курсового дослідження.

Об'єктом дослідження виступає сукупність суспільних відносин, що складаються у зв'язку з реалізацією правотворчих повноважень органів виконавчої влади. Предметом дослідження є сукупність правових норм, що регулюють застосування адміністративно-правових форм реалізації виконавчої влади у сфері...Страница 1 из 18 | Следующая страница