Адміністративно-правовий статус муніципальних утворень

МІНІСТЕРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Іркутська державна УНІВЕРСИТЕТ шляхів сполучення

(ФГБОУ ВПО ІрГУПС) »

Факультет: Менеджмент, логістика та митна справа

Кафедра: П

Дисципліна: Адміністративне митне право


«Адміністративно-правовий статус муніципальних утворень»

Курсова робота

К.410000.080115.65.512к.ПЗ


Виконав: Перевірив:

студент групи, Т - 2-10.

Шаповалов М.Є. посаду П.І.Б.

Шифр: Б - 10-Т - 271К ________________Іркутськ 2013


Зміст


Введення

. Поняття, правовий статус і види муніципальних утворень.

. Принципи формування території муніципального освіти.

. Порядок встановлення і зміни меж муніципального освіти.

. Адміністративно-правовий статус муніципального службовця

.1 Муніципальна посаду та її структура

.2 Права та обов'язки муніципального службовця

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Статус - правове становище організації, підприємства, особи, що характеризується і визначається їх організаційно-правовою формою, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, правами і обов'язками, відповідальністю, повноваженнями, що випливають із законодавчих і нормативних актів.

Адміністративно-правовий статус - це принципи, правоздатність, гарантії, відповідальність, законні інтереси і, відповідно, права та обов'язки.

Муніципальне утворення - це територія, в межах якої громадяни реалізують своє конституційне право на місцеве самоврядування безпосередньо і (або) через виборні органи місцевого самоврядування.

Мета даної роботи: дослідження змісту адміністративно-правового статусу муніципального освіти.

Об'єкт: адміністративно-правовий статус муніципального освіти.

Предмет: зміст адміністративно - правового статусу муніципального освіти.

. ПОНЯТТЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС І ВИДИ муніципальних утворень


Поняття муніципального освіти відноситься до числа неоднозначних в сучасній юридичній науці. Нерідко муніципальні освіти ототожнюють з територією або вкладають у цей термін переважно громадський зміст. З точки зору теорії муніципального права, однак, під муніципальним освітою найлогічніше розуміти юридична особа публічного права, що володіє правосуб'єктністю і, отже, певним юридичним статусом. Муніципальне утворення - це територіальне об'єднання громадян, створене з метою здійснення місцевого самоврядування. Істотними елементами статусу муніципального освіти є територія, населення, владні повноваження і публічно значимі функції, а також наявність виборних органів місцевого самоврядування, публічної власності, муніципальних податків і зборів, місцевого бюджету, муніципальної символіки і ряду інших аналогічних компоненті...Страница 1 из 14 | Следующая страница