Шлюбний договір в міжнародне право

Зміст


Введення

1. Поняття і правова характеристика шлюбного договору в міжнародному приватному праві

2. Порівняльний правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду шлюбно-договірних відносин в міжнародному приватному праві

3. Подальша вироблення уніфікованих положень у регулюванні шлюбно-сімейних відносин на міжнародному рівні

3.1 Загально питання в галузі уніфікації правового забезпечення шлюбно-сімейних відносин

3.2 Шлюбний договір: створення єдиних норм права

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Актуальність теми: Загальноприйнято, що область шлюбно-сімейних відносин не повністю, а лише частково входить в об'єкт регулювання міжнародного приватного права. Це пояснюється тим, що шлюбно-сімейні відносини мають не тільки цивільно-правову, а й адміністративно-правову природу.

А превалюючою в доктрині міжнародного приватного права є сьогодні позиція, згідно з якою об'єктом міжнародного приватного права можуть бути тільки цивільно-правові відносини міжнародного характеру. З цього випливає, що відносини, що виходять за рамки цивільно-правових, вже будуть регулюватися не міжнародним приватним правом, а нормами інших галузей права.

До таких відносин можна віднести порядок державної реєстрації актів цивільного стану, порядок і строки зберігання книг державної реєстрації та аналогічні відносини, які мають адміністративно-правовий характер і регулюються виключно нормами національного права, хоча традиційно розглядаються при вивченні питань сімейного права.

Отже, міжнародне приватне право регулює тільки ті відносини з області шлюбно-сімейних, які мають цивільно-правову природу.

Відразу слід звернути увагу на те, що чіткої диференціації інститутів на що мають публічно-правову та приватноправову природу в сімейному праві не існує.

До шлюбно-сімейним відносинам в міжнародне право відносять питання укладення та розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, визначення режиму майна між подружжям, регулювання аліментних зобов'язань, усиновлення та пов'язані з ними інші питання (наприклад, взаємини в прийомній сім'ї) за умови, що зазначені відносини мають міжнародний характер.

Характеризуючи область шлюбно-сімейних відносин, не можна не відзначити такий відрізняє її ознака, як переважання в кожній державі правових норм, що мають свої давні історичні та релігійні коріння, наявність звичаїв, традицій, правил ввічливості, моральних, моральних і побутових норм, одним словом, всі ті соціальні регулятори, які відображають специфіку кожної народності і певної спільноти людей.

Саме ця обставина і є перешкодою для уніфікації матеріальних і навіть (хоча в значно меншій мірі) колізійних норм у сімейному праві.

Тому мета курсової роботи - на підставі літературних джерел та нормативно-правових актів вивчити шлюбний договір в міжнародне право.

Об'єкт курсової роботи - шлюбний договір.

Предмет курсової роботи - характеристика шлюбного договору та його роль у міжнародному приватному пр...Страница 1 из 15 | Следующая страница