Заповіт як односторонній правочин: умови его дійсності

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін
КУРСОВА РОБОТА

з курсом Цивільне право

на тему:

«Заповіт як односторонній правочин: умови его дійсності»
Студентки

Оленич Аліні Федорівні


м. Ужгород - 2013 рік

Зміст


Вступ

Розділ І. Поняття та правова природа заповіту як одностороннього правочину

.1 Поняття ТА значення заповіту

.2 Правова природа заповіту як одностороннього правочину

.3 Принцип свободи при складенні заповіту

Розділ ІІ. Порядок Укладення та посвідчення заповіту

.1 Форма та Зміст заповіту

.2 Нотаріальне посвідчення заповіту

.3 Поняття та Зміст заповідального відказу

Розділ ІІІ. Виконання, зміна та Скасування заповіту

.1 Порядок Виконання заповіту

.2 Право заповідача на Скасування та зміну заповіту

.3 Підстави Визнання заповіту недійснім

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


Актуальність Дослідження даної тими Полягає в тому, что правочини є вольовости актами, спрямованостей на Досягнення Певного правового результату. Заповіт такоже відносіться до правочинів, альо для Настанов НАСЛІДКІВ Достатньо Волі одного суб єкту. Отже, можна Говорити про особливий правовий інститут у цівільному праві - інститут заповіту, что и зумовлює Актуальність его Дослідження.

Заповіт - це Розпорядження ФІЗИЧНОЇ особини (спадкодавця) Щодо свого майна на випадок своєї смерти, вчинения у встановленому законом порядку. Саме порядок написання заповіту, его оформлення и умови его дійсності мают деякі Властивості, Які НЕ прітаманні іншім інстітутам Цивільного права. Це такоже обумовлює Актуальність даної роботи.

Досліджень даного питання Займаюсь: Галюк В.В., Підопрігора О.А., Заіка Ю.О., Харитонов Є.О., Старцев О.В., Дзера О.В. та ін.

Мета курсової роботи Полягає у дослідженні особливая спадкування за заповітом у цівільному законодавстві України.

Для Досягнення мети звітність, вірішіті наступні Завдання:

Розглянуто Поняття, форму та порядок Вчинення заповіту;

вивчити порядок нотаріального посвідчення заповіту;

Розглянуто заповіті, что прірівнюються до Нотаріально посвідченіх заповітів;

проаналізуваті порядок Виконання, Скасування и Зміни заповіту.

Предмет курсової роботи - Суспільні отношения, что вінікають при укладені та віконанні заповіту. Об'єкт роботи - правові норми, что регулюють спадкування за заповітом.

Робота Складається з вступимо, 3-х розділів, вісновків та списку використаної літератури.

У первом розділі дається Поняття заповіту, складу спадщини, спеціфічні ознакой заповіту, як одностороннього правочину, розкрівається Зміст принципу свободи при складенні заповіту.Страница 1 из 2 | Следующая страница