Договір оптової поставки: поняття, види, правове регулювання


Курсова робота

Договір оптової поставки: поняття, види, правове регулювання


Введення

договір оптовий поставка цивільний

Договір поставки сьогодні - це один з найбільш поширених видів зобов'язань, що використовуються у підприємницькій діяльності. Цей вид договорів охоплює практично весь товарообіг в господарській діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців. Укладення договору поставки дуже зручно для учасників цивільних правовідносин, їм активно користуються, і саме цією обставиною пояснюється наявність величезної кількості судових спорів, пов'язаних з поставкою. Зазначені вище обставини обумовлюють актуальність обраної теми. Договір поставки, будучи різновидом господарських договорів, спрямованих на встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків учасників господарських відносин, забезпечує оплатне переміщення матеріальних благ у народному господарстві, без чого немислимо нормальне функціонування економіки, тому дане дослідження злободенно і актуально. Воно допоможе обійти підводні камені складаються в даній сфері правовідносин і знайти правильне рішень у випадку виникнення спору між сторонами договору.

Об'єктом дослідження виступають правові відносини, що складаються у зв'язку з використанням правової конструкції договору оптової поставки. Предметом дослідження є сукупність законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють відносини, що виникають з договору оптової поставки, а також судової практики по спорам даної категорії.

Метою написання курсової роботи є дослідження правового регулювання договору оптової поставки, виявлення деяких проблем, пов'язаних із захистом інтересів сторін при використанні конструкції договору оптової поставк