Завдання, порядок и стадії провадження у справах для про Адміністративні ПравопорушенняЗавдання, порядок и стадії провадження у справ про Адміністративні Правопорушення


1. Поняття та види Провадження у справах для про Адміністративні Правопорушення, їх Завдання


Провадження у справах для про Адміністративні Правопорушення - це особливий вид процесуальної ДІЯЛЬНОСТІ, врегульована нормами адміністративно-процесуального права діяльність уповноважених органів, яка спрямована на притягнений до адміністратівної відповідальності ОСІБ, Які вчинили Адміністративні Правопорушення.

У порівнянні з іншімі адміністратівнімі Провадження воно більш детально регламентовано в законодавстві України. Основні положення зазначеного провадження зосереджені в Розділах 4 («Провадження у справах для про Адміністративні Правопорушення») та 5 («Виконання постанов про накладення адміністратівніх стягнень») Розділах Кодексу України про Адміністративні Правопорушення (далі - КУпАП). Альо, крім зазначеного нормативного акту процедури провадження у справах для про Адміністративні проступки врегульовуються Митного кодексу України (далі - МКУ) (Розділ 19 «Провадження у справах для про Порушення Мітні правил») та іншімі актами, як правило підзаконнімі, Які врегульовуються питання притягнений до відповідальності юридичних ОСІБ. [3; 4]

Йому прітаманні наступні Особливості:

- вінікає у зв'язку Із вчинения проступку та необхідністю проведення адміністратівного Розслідування;

- реалізується Тільки визначеня колом суб'єктів особливе місце среди якіх посідають органі віконавчої власти;

- процесуальні акти цього провадження мают ПЄВНЄВ спеціфіку;

- помощью даного провадження реалізуються норми адміністратівної відповідальності;

- здійснюється, як правило, у позасудовому порядку;

- з усіх Видів адміністратівного процеса воно найбільш подібне до юрісдікційніх Провадження у других Галузії права (зокрема, кримінально-процесуального). [6]

законодавчо визначення Поняття має місце у ст. 356 МКУ в якій зазначається, что провадження у деле про Порушення Мітні правил Включає в себе Виконання процесуальних Дій (при проведенні митного Обстеження), Розгляд справи та вінесення по ній постанови. Разом з тім в Теорії мітної справи под зазначенім Провадження можна зустріті ї наступні визначення: «це особливий Різновид процедур, Який здійснюється Посадовими особами Мітні органів Із метою Виявлення, об'єктивної ОЦІНКИ, Припинення ї Боротьба з порушеннях Мітні правил», «це система процесуальних Дій Щодо фіксації, установлення, правильної ОЦІНКИ скоєного Порушення Мітні правил ». [4]

Як можна Побачити однозначна точка зору среди науковців, яка б поєднувала ВСІ їх подивись Стосовно цього Поняття відсутня.

Загальний аналіз законодавства України Дає змогу віділіті два види провадження у справах для про Адміністративні Правопорушення: звичайне та спрощений.

? Звичайне здійснюється у більшості справ и детально регламентовано чіннім законодавством. Воно передбачає складання протоколу, візначає Зміст, запо...Страница 1 из 14 | Следующая страница