Виборча система і виборче право в Республіці Білорусь


Тема: Виборча система і виборче право в Республіці Білорусь

ЗМІСТ


ВСТУП

Глава I. Поняття, основні види та принципи виборчого права та виборчих систем

.1 Поняття та основні принципи виборчого права

.2 Поняття і види виборчих систем

Глава II. Особливості виборчого права і виборчої системи в Республіці Білорусь

.1 Загальна характеристика виборчого права і його основні принципи

.2 Правова основа виборчої системи Республіки Білорусь

Глава III. Особливості виборчого процесу в Республіці Білорусь. (На прикладі організації виборчих кампаній в Круглянська районі)

.1 Вибори Президента Республіки Білорусь

.2 Організація і проведення виборів депутатів Палати представників і членів Ради Республіки

.3 Основні вимоги до організації та проведення виборів до місцевих Рад депутатів

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


Актуальність теми дипломної роботи. Вибори - один з традиційних інститутів представницької демократії, який удосконалюється протягом кількох століть у міру розвитку суспільства і держави.

Вибори являють собою встановлену конституціями і деталізовану в законах державно-правову процедуру, під час якої громадяни висувають представників, формують орган влади або обирають конкретну посадову особу для виконання будь-яких суспільних функцій. У юридичній літературі є й інші визначення виборів. У різних країнах існують загальнонаціональні президентські і парламентські вибори, вибори до органів місцевого самоврядування, вибори деяких місцевих посадовців. Саме через процедуру виборів громадяни беруть участь в управлінні державою, формуючи законодавчі та інші представницькі органи країни. Шляхом виборів громадяни реалізують своє активне і пасивне виборче право, здійснюють контроль за діяльністю представницьких органів і обраних посадових осіб, висловлюють в ході виборчої кампанії свої пропозиції щодо вдосконалення роботи державного апарату та інших питань державного і суспільного життя. Вибори також сприяють реалізації принципу змінюваності державної влади.

Мета і завдання. Мета - вивчення та аналіз виборчої системи і виборчого права в Республіці Білорусь. Виходячи з поставленої мети, сформульовані такі завдання:

- вивчить принципи виборчого права;

розглянути основні види виборчих систем;

розкрити особливості виборчого права і виборчої системи;

розкрити і проаналізувати особливості виборчого процесу в Республіці Білорусь. (На прикладі організації виборчих кампаній в Круглянська районі).

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є виборча система і виборче право в Республіці Білорусь, особливості виборчого процесу в Круглянська районі. Предмет дослідження - основні принципи виборчого права, види виборчих систем, вибори Президента Республіки Білорусь, організація і проведення виборів депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, основні вимоги до організації та проведення виборів до місцевих Рад депутатів

Методологія та методи проведеного...Страница 1 из 6 | Следующая страница