Місце і положення договорів у правовій системі Російської Федерації

Зміст


Реферат

Введення

1. Договори і їх місце в цивільному праві

1.1 Поняття договору

1.2 Договір в Цивільному кодексі

2. Види договорів у цивільному праві

2.1 Поділ договорів на окремі види

2.2 Характеристика окремих видів договорів

2.3 Зміст договору

3. Порядок укладання та розірвання договорів

3.1 Загальний порядок укладання договорів

3.2 Зміна і розірвання договорів

3.3 Момент та місце укладання договору

Висновок

Список використаної літератури


Реферат


Курсова робота містить 31 сторінку, 28 джерел.

Перелік ключових слів: договору, договір у цивільному кодексі, укладання та розірвання договорів.

Об'єкт дослідження: договори та їх місце в цивільному праві.

Мета роботи: відстежити місце і положення договорів у правовій системі Російської Федерації.

Методи дослідження: абстрактно-логічний, статистичний, формально - юридичний, порівняльно-правовий.

Отриманий результат: договори та їх місце в цивільному праві досліджені в повному обсязі.

Область застосування: у навчальному процесі.

договір цивільне право кодекс

Введення


Договір - одна з найбільш древніх правових конструкцій. Розвиток різних форм спілкування між людьми висунуло потребу в наданні їм можливості за погодженої сторонами волі використовувати запропоновані законодавцем або самим створити правові моделі. Такими моделями і стали договори (контракти).

Термін «договір» широко використовується в різних галузях законодавства, зокрема в податковому, митному, земельному, трудовому, сімейному та ін Основне призначення договору зводиться до регулювання в рамках закону поведінки людей шляхом вказівки на межі їх можливого і належного поведінки, а також наслідки порушення відповідних вимог. Договір служить ідеальною формою активності учасників цивільного обороту.

Договір є не просто офіційним документом. Це в першу чергу акт, що виражає добровільну угоду сторін діяти спільно в інтересах обопільної вигоди. Свобода угоди сторін - основне неодмінна умова договору. Цивільний Кодекс Російської Федерації, прийнятий 30 листопада 1994 не тільки проголосив «свободу договорів», але й створив необхідні гарантії для її здійснення.

Мета роботи - проаналізувати законодавство у сфері цивільно-правових договорів, розглянути основні види цивільно-правових договорів, а також, вивчити порядок укладання, зміни та розірвання договору.

Завдання дослідження:

вивчити договори та їх місце в цивільному праві;

проаналізувати законодавство Російської Федерації в галузі укладення цивільно-правових договорів.

Структура роботи - робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

1. Договори і їх місце в ци...Страница 1 из 15 | Следующая страница