Організаційно-правові форми некомерційних організацій

ВСТУП


Ця робота присвячена вивченню організаційно-правових форм некомерційних організацій.

Ця тема є актуальною, так як останнім часом зростає кількість некомерційних організацій, реєструється все більше громадських об'єднань, фондів, асоціацій, спілок та інших організаційно-правових форм.

Протягом останнього часу було прийнято ряд законів та інших нормативних правових актів, що регулюють діяльність різних організаційно-правових форм некомерційних організацій, у тому числі громадських об'єднань, релігійних організацій, споживчих кооперативів, фондів і т.д. Це свідчить про те, що ця тема має широке теоретичне і практичне значення.

Метою курсової роботи є аналіз організаційно-правових форм некомерційних організацій.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

. розглянути поняття, ознаки і правоздатність некомерційної організації;

. визначити місце некомерційної організації в системі юридичних осіб;

. охарактеризувати організаційно-правові форми некомерційних організацій;

. на підставі аналізу нормативних правових актів визначити особливості правового регулювання діяльності некомерційних організацій;

. розглянути особливості створення та ліквідації некомерційних організацій.

Об'єктом курсової роботи виступають цивільні правовідносини, одним з учасників яких є некомерційні організації, що функціонують в різних організаційно-правових формах.

Предметом даної курсової роботи є законодавче регулювання цивільно-правового статусу некомерційних організацій як юридичних осіб.

Дана робота складається з вступу, трьох розділів, що включають в себе розділи, висновків та списку використаних джерел.


ГЛАВА 1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


.1 Поняття і сутність некомерційної організації

правоздатність некомерційний юридичний законодавчий

Відповідно до частини першої статті 46 Цивільного кодексу Республіки Білорусь некомерційними організаціями визнаються організації, що не мають в якості основної своєї мети отримання прибутку і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками [2].

У коло інтересів людини як основного і єдиного фактичного учасника будь-яких, в тому числі і цивільно-правових суспільних відносин, входить не тільки бажання матеріально забезпечити своє існування, а й інші устремління нематеріального характеру, в тому числі бажання , пов'язані із задоволенням духовних потреб, потреб у галузі спорту, туризму, соціальної підтримки потребують цього осіб, а також інші устремління, в тому числі і в області захисту своїх трудових, політичних, релігійних та інших конституційних прав і свобод.

Як правило, задоволення потреб з реалізації та захисту різних соціальних прав, у тому числі трудових, політичних, релігійних, прав споживачів продукції кожною людиною окремо представляється скрутним, ніж обумовлено прагнення людини до об'єднання в різні співтовариства по інтересам. Юридично такі спільноти оформляються за допомогою використання передбачених нормами Ци...Страница 1 из 14 | Следующая страница