Нормативно-правовий акт: поняття та види

Зміст


Введення

Розділ І. Юридична природа нормативного акта

1.1 Поняття і ознаки нормативного акта

1.2 Нормативний акт як джерело права

1.3 Відмінність нормативного акту від поднормативного

Розділ ІІ. Ієрархія і види нормативних актів

2.1 Класифікація нормативних актів

2.2 Закони: поняття, ознаки та види

2.3 Підзаконні нормативні акти: поняття, ознаки та види

Висновки

Список використаної літератури

Введення


Актуальність теми курсової роботи. Наш український народ - громадяни України всіх національностей - обрав шлях побудови демократичної держави, тобто держави, в якому буде здійснено принцип панування права, заснованого на визнанні прав і свобод людини.

Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, яке пройшло крізь бійню двох світових воєн, безлічі кривавих локальних конфліктів, пережито жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на Землі, не може бути організованою цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб . Суспільство, яке покликане захищати основні права людини - це впорядкована система відносин, заснована на дотриманні всіма суб'єктами цих відносин нормативних актів, тобто Конституції, законів і підзаконних нормативно-правових актів.

Прийняття законів та інших нормативно-правових актів дуже важливо, і має вирішальне значення для впровадження реформ в нашому житті. Сформульовані в законах та інших нормативно-правових актах норми стають живими, якщо вони є обгрунтованими і прийняті належним чином.

Саме нормативні акти і є центром уваги нашої курсової роботи.

Систему нормативних актів, насамперед, розглядають в навчальних посібниках з загальної теорії права і держави, зокрема, які написали О.В. Зайчук, М.С. Кельман, Н.Н. Крестовська, В.В. Копейчеков, В. Котюк, Л.А. Луць, П.М. Рабинович, Ю.Н. Оборотов, О.Ф. Скакун, Вивченню цього питання приділяли певну увагу зарубіжні, зокрема, російські вчені - С.С. Алексєєв, А.Б. Венгеров, М.Н. Марченко, С.А. Комаров та ін

Мета курсової роботи - дослідження сутності та особливостей нормативних актів в Україні.

До основних завдань курсової роботи відносяться:

розкрити поняття, ознаки нормативного акта;

визначити види нормативно-правових актів та охарактеризувати їх.

Об'єктом дослідження є нормативний акт як провідний джерело права України.

Предметом дослідження є місце і значення законів і підзаконних актів, їх значний вплив на діяльність суспільства, здійснення реалізації нормативних актів для формування демократичної, соціально-правової держави і громадянського суспільства.

Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового обгрунтування організації та функціонування нормативних актів. До таких методів відносяться: філософські, метод діалекти; системний метод (застосовувався при аналізі понять «нормативний акт», «закон»), метод порівняльно-правового аналізу (досліджувалися ...Страница 1 из 15 | Следующая страница