Нормативно-правове регулювання політичних прав і свобод громадян

ВСТУП


Актуальність роботи випливає з того, що чинна Конституція Росії проголошує найвищою цінністю людини її права і свободи. До речі, це положення знайшло своє відображення в Конституції вперше в історії нашого конституційного законодавства. Основний Закон також покладає на державу, її органи та посадових осіб обов'язо